Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Mateřská dovolená a absence smlouvy

Vloženo: 16.01.2019
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den. Od začátku února bych měla nastoupit na mateřskou (a pak rodičovskou). Můj zaměstnavatel za mne odvádí zdravotní a sociální, to vím jistě, ale bohužel mi odmítl dát smlouvu, což je samozřejmě protiprávní, ale já jsem tu práci moc potřebovala a chtěla, takže jsem s tím musela souhlasit, jelikož v tomto režimu tu pracují všichni čeští zaměstnanci (jiná varianta by byla, že bych to nahlásila, ale to by mi onu práci rozhodně nezajistilo). Čili teď nastala netypická situace, kdy, na základě toho, že je za mne placeno pojištění, mám nárok na mateřskou. Vzhledem k tomu, že ale nemám tu smlouvu, tak nevím, zda se na mne jen na základě placeného pojištění vztahuje ochrana jako na těhotné ženy - čili, jestli mne zaměstnavatel může propustit, případně, jestli by mu tím, že za mne prostě za poslední měsíc třeba pojištění nezaplatí, mohla tato povinnost zaniknout, protože vlastně neexistuje smlouva, nebo bych se tomuto jeho případnému kroku mohla nějak bránit.

Další věcí je, že tento zaměstnavatel (jedná se o jeden zahraniční zastupitelský úřad) chce, abych po něm po své mateřské a rodičovské nevyžadovala opětovné přijetí do zaměstnání, protože jinak mu jeho nadřízené ministerstvo v jeho mateřské zemi prý neumožní najmout si za mě náhradu (nebo by přinejmenším byla celá věc velmi složitá a zahrnovala by tahanice mezi jejich a naším ministerstvem zahraničí + různá vyšetřování, na což už já nemám v pokročilém těhotenství nervy a energii, ani nechci ambasádě dělat problémy). Nepokračování v tomto zaměstnání mi nijak nevadí, nebudu mít zájem o to, znovu nastoupit. Zaměstnavatel mne prosí, abych mu interně podepsala, že nebudu po svém návratu z MD a RD chtít opět nastoupit, v čemž bych mu ráda vyšla vstříc, nechci se ale zároveň připravit o jiné výhody, které by mi případně z předchozího hlavního pracovního poměru u tohoto zaměstnavatele po dobu mé mateřské a rodičovské a následně vyplývaly (popravdě řečeno, ani nevím moc, které to jsou).

Domníváte se, že když zaměstnavateli napíšu a podepíšu papír ve znění: "Já, ..., tímto potvrzuji, že po skončení své mateřské a rodičovské dovolené nebudu chtít pokračovat v pracovním poměru u....., ale po skončení mé mateřské a rodičovské dovolené mi musíte vydat potvrzení o výpovědi a zdravotní a sociální dokumenty, (kterou jste povinni po dobu mé mateřské a rodičovské vést).", že se tím mohu (samozřejmě kromě nároku pokračovat v pracovním poměru po své MD a RD - s tím počítám), připravovat o nějaká práva/výhody? Případně, jak by měl text znít, nebo co bych si měla dopředu zajistit, abych vyšla zaměstnavateli vstříc a zároveň se o ně nepřipravovala?

Moc děkuji za případnou radu.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud se Váš pracovní poměr řídí českým právním řádem, vztahuje se na něj zákoník práce, dle kterého musí být pracovní smlouva sjednána písemně, jinak je neplatná.
S ohledem na ust. § 19 a ust. § 20 zákoníku práce by však z chování zaměstnavatele i z Vašeho chování bylo případně možné dovozovat, že pracovní poměr vznikl konkludentním jednáním. Na takový pracovní poměr by se vztahovala úprava obsažená v zákoníku práce. Uvedené by bylo ovšem v případě sporu potřeba řádně dokázat. Pokud by se prokázalo uzavření pracovního poměru, máme za to, že se Vámi popsaným způsobem nelze předem vzdát práva na pokračování pracovního poměru po skončení mateřské a rodičovské dovolené.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis