Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Krácení dovolené z důvodu ukončení prcov. poměru.

Vloženo: 11.09.2017
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, u zaměstnavatele pracuji na dobu neurčitou 40hod týdně a máme 25 dní dovolené za rok. Podala jsem výpovědˇ-v červenci, tedˇběží výpovědní lhůta 2měsíce tj. ukončení 30.9. Dovolená mi byla zkrácena o 6 dní. Od 1.10. nastupuji do jiného zaměstnání.Je to správně? Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
dle zákoníku práce přísluší zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku.
Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.
 
Pokud tedy Vaše "dovolená za kalendářní rok" činí 25 dnů (tedy 5 týdnů), máte nyní za dosud odpracovaných celých 8 měsíců roku 2017 nárok na 16,5 dnů dovolené (1/12 z 25 krát 8, zaokrouhleno na půl den).
 
Za situace, kdy jste podala výpověď a je tedy jisté, že Váš pracovní poměr u stávajícího zaměstnavatele skončí, nelze po stávajícím zaměstnavateli požadovat, aby Vám určil čerpání dovolené v plné výši (tedy tak, jak činil v předešlých letech). Zákoník práce totiž ve svém ust. 217 odst. 2 uvádí, že "zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru." 
A Vy podmínky pro vznik práva na "plnou" dovolenou u stávajícího zaměstnavatele od konce letošního kalendářního roku nesplníte práve s ohledem na ukončení pracovního poměru s ním k 30.9.2017. 
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis