Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

kamera na pracovišti

Vloženo: 20.07.2015
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, pracuji jako prodavačka maso, uzeniny lahůdky. Je to v areálu Penny. Máme tam nainstalovanou kameru, která nás sleduje, dokonce i fotí, když zrovna uděláme něco špatně. Potom tu fotku použijí proti nám, a strhnou nám za to osobní ohodnocení. Naše oblastní vedoucí si nás může pustit i na notebooku, a pak volá, že si máme doplnit to a to. Můžou to takhle dělat? Kamera na pracovišti správně být nesmí, ne? Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
dle ust. § 316 odst. 2 zákoníku práce zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování.
 
Následující odstavec 3 téhož ustanovení však z uvedeného pravidla uvádí výjimku:  jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění. 
 
Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel je oprávněn umístit na pracoviště kameru pouze tehdy, pokud to vyžaduje "zvláštní povaha činnosti zaměstnavatele". 
Takovou činností by mohla být např. manipulace s penězi nebo nebezpečnými látkami. Pouze ke sledování pracovní výkonnosti zaměstnanců však kameru na pracovišti umístit nelze.
 
Pokud by navíc docházelo k pořizování záznamu z kamer, musel by zaměstnavatel splnit přinejmenším oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
Pokud zaměstnavatel kamery z pracoviště neodstraní, doporučujeme obrátit se se žádostí o přezkoumání oprávněnosti umístění kamer na Inspektorát práce nebo Úřřad pro ochranu osobních údajů.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis