Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Jak probíhá exekuce krok po kroku a jak, kdy a kam se bránit?

Vloženo: 02.06.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, dostali jsme se do situace, kdy bývalá partnerka mého muže na nás podala návrh na exekuci výživného, které ji nebylo zaplaceno v plné výši. V současné době (od ledna 2015) je podán návrh na snížení výživného na soudu, rozhodnutí o nové výši výživného ale stále není. Co tedy můžeme čekat v postupu exekutora a jak si sami připravit žádost o odklad provedení rozhodnutí a kam ho podat? Moc děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

 Dobrý den,
 
bude-li exekuční řízení zahájeno, zašle soudní exekutor povinnému oznámení o zahájení exekuce spolu s výzvou ke splnění vymáhané povinnosti ve lhůtě 30 dnů. Pokud povinný ve lhůtě 30 dnů dluh neuhradí, přistoupí soudní exekutor k provedení exekuce, přičemž výběr způsobu provedení exekuce závisí na exekutorovi.
 
Návrh na odklad exekuce se podává u soudního exekutora. V návrhu je třeba popsat Vaši sociální situaci. Soudní exekutor nebo soud mohou provedení exekuce odložit, pokud se povinný ocitl bez své viny přechodně v takovém postavení, že by neprodlená exekuce mohla mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.
 
Můžete rovněž požádat soudního exekutora o splátkový kalendář. V návrhu popište vaši sociální situaci a nabídněte měsíční splátku, kterou budete hradit. Při stanovení této částky buďte realističtí. Nenabízejte více, než budete skutečně schopni pravidelně platit. Na splátkový kalendář však není nárok, vše závisí na vůli oprávněného.
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis