Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Jak dál po zastavení exekuce

Vloženo: 06.10.2017
Kategorie: 
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den,zajímalo by mě,jak mám nyní postupovat.Byla na mě v r.2010 nařízena exekuce dle rozhodčího nálezu,vymáhal JUDr.Vrána a exe probíhala srážkami ze mzdy.V r.2013 jsem šla do insolvence,věřitel je v jejím rámci dále uspokojován(původní věřitel KB,poté postoupil pohledávku Bohemia Faktoringu a ten zase FOXDALE INVESTMENTS LTD.).Po odstoupení JUDr.Vrány z úřadu věřitel předal tuto exe k vymáhání jinému exekutorovi,Kubisovi, a tento podal podnět k soudu na zastavení exekuce pro neplatnost RN.Exekuce byla zastavena,rozhodnutí nabylo PM letos v červnu.
Mám kopii pravomocného rozhodnutí zaslat své ins.správkyni a ins.soudu?
Mám vyzvat věřitele k navrácení vymoženého plnění?
Mám vyzvat i exekutora k navrácení vymoženého plnění,a případně kterého,jestliže bylo plněno jen Vránovi a ten skončil?
Nebo by se konečně měla ve věci angažovat ins.správkyně?(i když o ní pochybuji,o pravděpodobné neplatnosti RN jsem ji informovala již před přezkumným řízením a odmítla se o tom vůbec bavit,natož konat).
Děkuji za odpověď,R. D.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
pravomocné rozhodnutí o zrušení rozhodčího nálezu zašlete insolvenční správkyni, která bude poté povinna konat, zejména iniciovat změnu splátkového kalendáře. Pokud by byla insolvenční správkyně nečinná, kontaktujte insolvenční soud, který má několik procesních prostředků, jak správkyni přimět k činnosti.
 
Vzhledem k tomu, že bylo zrušeno podkladové rozhodnutí pro vymáhání "dluhu", nebyly vymožené částky vymoženy po právu a na straně "věřitele" došlo k bezdůvodnému obohacení. Dle našeho názoru můžete požadovat vymožené částky zpět, a to právě po "věřiteli", nikoliv po exekutorovi, který je pouhým prostředníkem - nástrojem k vymožení částek pro věřitele.

 
Tým IuRe 

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis