Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

insolvence manželky

Vloženo: 18.09.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den. Moc prosím o radu s tímto: bývalá manželka mého přítele zažádala v průběhu manželství o insolvenci, která byla povolená. Do insolvence se přihlásilo mnoho věřitelů. Jedním z nich je společnost, u které si bývalá manželka půjčila peníze. Než došlo ke schválení insolvence tak exekutor, který společnost zastupuje, postihl plat mého přítele. Tato exekuce je již zaplacená, ale exekuční příkaz dosud nenabyl právní moci a peníze se již rok deponují. Společnost je stále vedená v insolvenci. Druhým věřitelem je paní, která se se svou pohledávkou nejdříve přihlásila do insolvence, která byla schválená a pak ještě podala žalobu k soudu na mého přítele. To se dostalo opět k exekutorovi, kterému přítel vymáhanou částku uhradil. Prosím o radu, zda je možné, aby věřitelé byli přihlášeni v insolvenci a zároveň vymáhali dluh i na teď již bývalém manželovi? Budou dluhy placené dvakrát? Je možné, že můj přítel bude takto nadále platit dluhy své bývalé ženy? K čemu tedy ta insolvence je? Děkuji moc za odpověď. 

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, bohužel dříve neupravoval společný návrh manželů na zahájení insolvenčního řízení a pravidla stanovená v tomto zákoně proto neřešila všechny možné důsledky, které mohly nastat, podal-li návrh pouze jeden z manželů, byť se souhlasem druhého manžela. Společný návrh manželů lze podávat teprve po roce 2014. Proto mohla nastat situace, kdy se dluhy řeší v rámci insolvenčního řízení a zároveň i v rámci soudního či exekučního řízení vedeného proti tomu z manželů, který nepodal insolvenční návrh. Platí totiž, že manželé společně odpovídají za závazky, které vznikly v průběhu manželství, a to i po rozvodu či poté, co je na majetek jednoho z nich vedeno insolvenční řízení.
 
Výjimku tvoří pouze dluhy, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal pouze jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela (to plůatí pro dluhy vzniklé před 1.1.2014, což předpokládáme je Váš případ). Pokud by se jednalo o takový dluh (výjimku), pak nepatří do společného jmění manželů a tehdy by ani nemohla být vůči Vám prováděna exekuce. V takovém případě musíte podat návrh na zastavení exekuce v části týkající se Vašeho přítele a jeho majetku a v návrhu prokázat, že tento dluh není součástí společného jmění, neboť se jedná o výše uvedenou zákonnou výjimku.
 
Jestliže se peníze již rok deponují, podejte návrh na zastavení exekuce z důvodu úhrady dluhu. K návrhu doložte kopie písemností, z nichž je zřejmé, že k zaplacení došlo (např. kopie výpisu z účtu). Případně můžete podat stížnost na průtahy v řízení, opět ze stejného důvodu, že dluh je již po velmi dlouhou dobu zaplacen a přesto je Vašemu příteli stále blokován majetek.
 
Pokud Váš přítel uhradil za svou bývalou manželku dluhy v plné výši, bylo by v jeho případě možné použít ust. § 183 odst. 3 insolvenčního zákona, které zní: „Osoby, od kterých může věřitel požadovat plnění podle odstavců 1 a 2, mohou pohledávku, která by jim proti dlužníku vznikla uspokojením věřitele, přihlásit jako pohledávku podmíněnou, pokud ji nepřihlásí věřitel. Jestliže však věřitel takovou pohledávku přihlásí, mohou se jí tyto osoby v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí, v insolvenčním řízení domáhat místo něj s tím, že pro jejich vstup do řízení platí přiměřeně § 18; návrh podle tohoto ustanovení mohou podat samy."
 
To znamená, pokud Váš přítel uhradil celý dluh namísto manželky, který věřitel přihlásil do insolvenčního řízení, pak může podat návrh, aby insolvenční soud rozhodl, že vstupuje do insolvenčního řízení namísto věřitele. Zaplacení dluhu musí být před insolvenčním soudem doloženo veřejnou listinou nebo listinou s úředně ověřenými podpisy. Požadovat můžete však pouze zaplacení částky, která přesahuje výši dluhu, za který neodpovídáte (tj. většinou se dle zákona jedná o polovinu dluhu). Další informace můžete zjistit například na těchto stránkách:
http://www.insolvencni-zakon.cz/obecne-informace/insolvencni-pravo.html
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis