Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Individuální dohody o hmotné odpovědnosti na kolektivním pracovišti

Vloženo: 19.07.2017
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, pracuji jako jeden z prodavačů v obchodě a každý má podepsanou individuální dohodu o hmotné odpovědnosti bez kolektivní doložky. Jako svěřené hodnoty jsou v obecné formě vymezeny vystavené zboží, zásoby zboží a materiálu, hotovost, přičemž zboží je v prodejně volně vystaveno a od pokladny má klíče několik prodavačů. Pokud jsem dobře pochopil, tak zákon takový způsob uzavírání dohod na kolektivním pracovišti nezná a správně měla být uzavřena dohoda s kolektivní doložkou. Za co budu podle Vašeho názoru v případě manka zodpovědný? V zákoně je podmínka, že odpovědná osoba ručí jen za věci svěřené k přeúčtování, kterými může po celou dobu svěření osobně disponovat (např. pokladna od které mám klíče jen já), což v tomto případě neplatí u všech svěřených hodnot a jako bych tedy za nic neručil. Podle názoru jiných odborníků však toto neplatí a ručit budu stejně v neomezeném rozsahu, protože stačí, že věci byly svěřeny k přeúčtování, což zdá se potvrzuje i judikát spis zn. 21 Cdo 2426/2009 ze dne 10.8.2010. Můžete mi prosím poradit, co mi reálně může hrozit a jak se bude určovat, kdo ze zaměstnanců bude hradit manko v jaké výši?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
zákoník práce nezakazuje zaměstnavateli uzavřít s každým ze zaměstnanců samostatnou dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty. 
 
Jsou-li hodnoty svěřeny k vyúčtování více zaměstnancům, odpovídají tito zaměstnanci společně a nerozdílně za zjištěný schodek na svěřených hodnotách, což prakticky znamená, že zaměstnavatel může požadovat úhradu celého zjištěného schodku po kterémkoliv z odpovědných zaměstnanců. Pokud neuhradí schopek odpovědní zaměstnanci rovným dílem, ale např. schodek uhradí jen někteří z nich,  mají ti zaměstnanci, kteří schodek reálně uhradili, právo požadovat po ostatních odpovědných zaměstnancích úhradu jejich "podílu" na schodku (platí, že kolik zaměstnanců, tolik dílů).
 
Zaměstnanec se zprostí povinnosti nahradit schodek zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění, zejména, že mu bylo zanedbáním povinnosti zaměstnavatele znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat.

 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis