Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekutorem již zabavené peníze z účtu

Vloženo: 24.04.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den, mému otci bylo střženo cca 60 000 z účtu, aniž by předtím byl vyrozuměn o probíhajícím exekučním řízení, či jiných právních krocích. Šlo o bagatelní částky (cca 3x400 Kč u Dopravního podniku Praha), které byly vymáhány "slavným" exekutorem J. Podkonickým. Je v tuto chvíli ještě možná obrana? Jde mi zejm. o výši stržené částky, kdy zjevně nedošlo ke sloučení pohledávek (jeden povinný a jeden oprávněný) a jedna 400 Kč pohledávka tak ve finále vyšla na cca 20 000 Kč. Děkuji za informaci.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
každou exekuci provádí soudní exekutor na základě tzv. exekučního titulu, kterým bývá nejčastěji pravomocné rozhodnutí soudu (např. rozsudek, platební rozkaz). Soud ve svém rozhodnutí rozhoduje nejen o tzv. "jistině" (což je např. výše pokuty uložená dopravním podnikem), ale rovněž o příslušenství jistiny (např. zákonné úroky z prodlení) a o náhradě nákladů soudního řízení.
Exekutor tak může v exekuci vymáhat pouze částky přiznané věřiteli soudem, k tomu však je oprávněn vymáhat po povinném i tzv. náklady exekučního řízení, které sestávají jak z odměny exekutora, jeho hotových výdajů, DPH, tak i nákladů oprávněného (věřitele), pokud mu v exekučním řízení nějaké vznikly.
Má-li věřitel (oprávněný) několik soudních rozhodnutí přiznávajících mu právo na plnění od stejného dlužníka a zahájí-li u stejného exekutora další řízení proti povinnému dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, spojuje se tato další exekuce s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání exekučního návrhu oprávněným. V zájmu hospodárnosti řízení však může exekutor věc vyloučit k samostatnému řízení.
Má-li povinný pochybnosti o výši vymožené částky, nebo o postupu exekutora, může využít svého práva a nahlížet u soudního exekutora do příslušného exekučního spisu.
Zjistí-li pochybení exekutora, může využít některého ze způsobů obrany popsaných v našem článku Obrany proti exekucím, který naleznete na http://www.iure.org/14/89/obrana-proti-exekucim-aneb-jake-jsou-moznosti-...
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis