Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuční vystěhování osoby, na které exekutor nemá exekuční titul - obrana v okamžiku exekuce

Vloženo: 02.10.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Děkuji za odpověď. To já samozřejmě vím, že by m ě l exekutor exekučně vystěhovat pouze osobu, na kterou zní exekuční titul. Můj dotaz zní, co dělat /aktuálně v tom okamžiku exekuce/ , když toto exekutor nerespektuje a chce stěhovat i toho, na kterého exekuční titul n e m á. Exekutor dopředu avizoval, že tuto exekuci provede, i když nemá ne jednu ze dvou osob exekuční titul. S pozdravem M. K.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
vzhledem k tomu, že druhý uživatel bytu není osobou povinnou, tedy není účastníkem exekučního řízení, nemůže podávat v rámci exekučního řízení jakékoliv návrhy (např. na zastavení nebo odklad exekuce).
Pokud skutečně soudní exekutor provede exekuci vyklizením někoho, kdo nemá povinnost byt vyklidit (což se nám jeví jako přinejmenším zvláštní a neuvěřitelné), doporučujeme dané osobě bránit své obydlí proti soudnímu exekutorovi všemi zákonnými prostředky, zejména přivoláním Policie ČR, která jediná je oprávněna proti "narušiteli" zakročit. Následně je pak možné podat na postup exekutora stížnost, ať už k soudu, který exekutora pověřil provedením exekuce, nebo u Exekutorské komory ČR.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis