Zadávání dotazů do poradny je dočasně pozastaveno, na zaslané dotazy Vám nemůžeme odpovědět, děkujeme za pochopení!

 
 
Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v sekci Dokumenty/"Pravidla on-line poradny 2/2013" v levém sloupci, nebo po kliknutí na odkaz.
 
Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuční příkaz na zastavenou exekuci

Vloženo: 04.04.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, rozhodnutím OS pro P 9,(pravomocným) v červnu 2010 byla nařízena exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného Dopravní podnik Praha ve výši 250,-Kč s příslušenstvím. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Grosam. Ten postoupil nebo prodal tuto exekuci dalšímu soudnímu exekutorovi. U tohoto exekutora jsem podal v roce 2014 návrh na zastavení exekuce. Oprávněný prý se zastavením nesouhlasil a exekutor předložil můj návrh exekučnímu soudu. Ten exekuci zastavil a v 10/2014 zastavení exekuce nabylo právní moci. Právní moc je vyznačena na usnesení o zastavení exekuce. Dne 15.8.2016 jsem si nechala vystavit Výpis z centrální evidence exekucí s výsledkem "Nebyl nalezen žádný záznam." Dne 1.4.2017 mi další exekutor rovnou zablokoval účet a následně mi zaslal výzvu k zaplacení a exekuční příkaz, který se týká již v roce 2014 zastavené exekuce. V exe příkazu je jako oprávněný označena vymahací spol. MIDESTA s.r.o. a exekutor se označil jako OS pověřený vedením exe na základě pravomocného rozsudku z června 2010, na exekuci která ale byla v 10/2014 pravomocně zastavena. Takže exe byla 3 x přeprodaná (postoupená) i když byla zastavena. Ve výsledku je oprávněný někdo úplně jiný než na začátku.
Je exekutor povinen zaslat mi i pověření k vedení exekuce, která je dva a půl roku zastavena? Mám prosím možnost obrany a jaké prosím?
Exekutora jsem ihned kontaktovala, ale nekomunikuje a děla mrtvého brouka. Já mám účet zablokovaný, nemám na léky a mám za pár dní platit nájemné.(vím, to nikoho nezajímá) Požádala jsem o nový výpis z CEE a tam se objevil zápis 2.3.2017 s exekuci pod číslem jednacím druhého exekutora v pořadí. Toho, u kterého jsem podala návrh na zastavení exe , ta byla zastavena a exe též obdržel ustanovení o zastavení. Exekutorovi, který mi poslal výzvu a Příkaz a dal zápis do CEE jsem poslala vysvětlující email, do přílohy jsem dala Usnesení o zastavení předmětné exekuce. Exekutor projevuje těžký nezájem.
Co mám dělat? Jak postupovat? Já jsem v Praze a exekutor v Brně. Jsem z toho zoufalá a psychicky na dně. Poraďte prosím. Děkuji za váš čas a hlavně za ochotu pomoci alespoň radou a postupem. Moc za to děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
zastavení exekuce automaticky neznamená, že vymáhanou povinnost nelze po povinném vymáhat v budoucnu. Vždy bude záležet na konkrétním důvodu pro který byla exekuce zastavena.
 
Např. je-li exekuce zastavena z důvodu, že rozhodnutí, které je podkladem výkonu (většinou rozhodnutí soudu) bylo zrušeno, nebude samozřejmě možné ani v budoucnu na základě takového zrušeného rozhodnutí exekuci znovu zahájit.
 
Naproti tomu je-li exekuce zastavena pro nemajetnost povinného, nic nebrání oprávněnému (ať jím je kdokoliv), aby v budoucnu mohl podat návrh na opětovné zahájení exekuce a dluh po povinném opět vymáhal. Takto lze postupovat i několikrát po sobě, počet zahájení jedné exekuce není ze zákona omezen. Jediným "omezením" pro oprávněného je 10 letá promčecí lhůta k vymáhání, která běží ode dne, v němž podkladové rozhodnutí (rozhodnutí soudu) nabylo vykonatelnosti.
 
Zákonné důvody, pro které lze exekuci zastavit, jsou uvedeny v ust. § 268 občanského soudního řádu (např. zde www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99).
 
Tým IuRe 

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis