Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuční příkaz na mzdu, osobní účet i penzijní fond

Vloženo: 10.10.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den, prosím o radu. Dnes mi přišel exekuční příkaz na mzdu, osobní účet i penzijní fond. Z neuhrazené částky za mobilního operátora v částce 1.285kč je exekuce na 14.432kč. Ze mzdy mi strhnou částku, která se počítá z čisté mzdy a zbývající mzdu mi zaměstnavatel pošle na obstavený účet, který je blokovaný na částku exekuce 14.432kč, což znamená, že se mně strhne poměrná část mzdy a zároveň mám obstavený účet na celou částku exekuce, tudíž jsem úplně bez prostředků. Toto stát umožňuje, aby se člověk dostal do krajní nouze ? Já mám zájem uhradit dlužno částku naráz v plné výši, ale jak se mám dostat k penězům na mém účtu ? Pochopila bych, že je exekuce na mzdu, kde mi strhnou částku, tak, aby mi zůstalo životní minimum, ale už nechápu to, že mám ještě zablokovaný osobní účet. V souhrnu to znamená, že mi obstavili účet na plnou částku 14.432kč a z mé mzdy mi strhli ještě taktéž skoro celou částku. Předem děkuji za radu.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
exekutor při zahájení provádění exekuce nemá povědomí o tom, zda jsou na účtu finanční prostředky a v jaké výši, ani o konkrétní výši Vaší mzdy. Neví proto předem, zda by došlo k úhradě celého dluhu včetně příslušenství, pokud by vydal pouze jeden exekuční příkaz (např. pouze na mzdu) a zda by se dlužník nepokusil ostatní majetek zamlčet či jinak znemožnit výkon exekuce (např. vybráním hotovosti na účtu). Zákon proto exekutorovi umožňuje, aby vydal více exekučních příkazů, tj. zvolil více způsobů provedení exekuce tak, aby k vymožení dluhu došlo rychle. Exekutor je však povinen zvolit způsob přiměřený výši dluhu a šetřit při provádění exekuce práv účastníků řízení.
 
Bohužel zákon přesně neřeší situaci, která se Vám stala a v praxi se stává často, že na účet přichází i zbývající část mzdy po provedení srážek.
 
Pokud máte na účtu dostatek financí, které pokrývají dlužnou částku včetně příslušenství, podejte návrh na zrušení exekučního příkazu k provedení exekuce srážkami ze mzdy, neboť k úhradě dluhu by mělo dojít zasláním peněz z blokovaného účtu a není tak důvod k provádění exekuce dalšími způsoby. K návrhu doložte kopii výpisu z účtu, z něhož bude patrný zůstatek financí ve výši dostačující pro úhradu dluhu.
 
Než dojde k rozhodnutí o zrušení exekučního příkazu požádejte zaměstnavatele o zasílání zbývající části mzdy po provedení srážek na jiný účet. Můžete taktéž podat žalobu proti oprávněnému (věřiteli, nikoli exekutorovi) na soud o vyloučení této části mzdy z exekuce (dle § 267 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád). K žalobě přiložte kopie důkazů prokazujících, že Vám byla a je zasílána na účet část mzdy po provedení srážek.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis