Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuční příkaz na fakturu zaslanou odběrateli

Vloženo: 16.11.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den. Jsem živnostník (OSVČ) a pro státní organizaci jsem na základě výběrového řízení a následné objednávky zpracovával zakázku (smlouva byla zveřejněna v registru smluv). Zakázka byla dokončena, odevzdána objednateli a dle údajů v objednávce také vyfakturována. V den splatnosti faktury mě kontaktovalo právní oddělení objednatele s informací, že jim byl doručen exekuční příkaz na mou osobu a fakturu mi nemohou proplatit v plné výši a musejí se zbytkem částky k proplacení počkat na přesné vyčíslení částky od Exekutorského úřadu. Bohužel ExÚ nekomunikuje ani s mým objednatelem, ani se mnou (telefonicky nemožné a e-maily bez reakce).Částka v exekučním příkazu činí cca 20% z celkové fakturované sumy. Nebráním se vyplacení požadované částky exekutorovi, ale problém je v tom, že potřebuji ze zbytku fakturované částky hradit své dodavatele, kteří také na zakázce pracovali. Pro upřesnění... objednávka vystavena a zveřejněna 2. 10. , exekuční příkaz objednateli dorazil 20. 10. , faktura byla splatná 16. 11.. Exekuce vznikla na základě nedoplatku na zrušeném pojistném vozidla, které bylo v soukromém vlastnictví a pojistka byla vedena na mě, jako soukromou osobu a v pojistné smlouvě nefigurovalo mé IČO.
A teď pár mých dotazů: Je možné zadržet platbu celé faktury exekučním příkazem v plné výši, když je v exekučním příkazu vyčíslena celková částka zhruba 20% z celkové fakturované částky?
Je možné se s objednatelem dohodnout na stornu faktury a vystavení dvou nových z nichž jedna pokryje uspokojení exekuce a druhá bude normálně vyplacena? Je vlastně vůbec možná tato forma exekuce? Děkuji mnohokrát a přeji klidný večer.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
v první fázi provádění exekuce "přikázáním pohledávky" - tedy při vydání exekučního příkazu soudním exekutorem - je dle ust. § 313 občanského soudního řádu zakázáno dlužníku povinného (Vašemu objednateli) vyplatit pohledávku povinnému (Vám). Tento zákaz se tedy vztahuje na celou pohledávku.
 
Poté, kdy exekuční příkaz nabude právní moci, nastane druhá fáze exekuce, její provedení, a to tak, že dlužník povinného (Váš objednatel) vyplatí oprávněnému (na účet exekutora) pohledávku v rozsahu, v jakém byla nařízením exekuce postižena. Váš objednatel tedy zašle exekutorovi jen příslušnou poměrnou část Vaší pohledávky a zbylou část Vám vyplatí.
 
O tom, že exekuční příkaz nabyl právní moci, je povinen exekutor informovat dlužníka povinného - Vašeho objednatele.
 
Výše postihu Vaší pohledávky, tedy oněch 20%, je v pořádku, neboť dle ust. § 318 občanského soudního řádu "pohledávky fyzických osob, které jsou podnikateli, vzniklé při jejich podnikatelské činnosti, podléhají výkonu rozhodnutí (exekuci) jen dvěma pětinami; je-li však navrhován výkon rozhodnutí pro některou z přednostních pohledávek, podléhají výkonu rozhodnutí třemi pětinami".
 
Ačkoliv exekuční řád neukládá exekutorovi žádné konkrétní lhůty, v nichž má konat (např. lhůtu pro oznámení o právní moci exekučního příkazu), je exekutor dle exekučního řádu povinen postupovat při provádění exekuce rychle a účelně a dbát při tom ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem.
Pokud máte za to, že postup exekutora nenaplňuje daný zákonný příkaz, můžete si na jeho postup stěžovat, a to nejlépe u předsedy exekučního soudu (tedy soudu, který jej pověřil vedením exekuce proti Vám), nebo u Exekutorské komory České republiky.
 
Tým IuRe
 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis