Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

exekuční příkaz

Vloženo: 11.09.2014
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, nedávno nás navštívil exekutor s exekučním příkazem na příbuzného, který však u nás již nemá trvalé bydliště. Situaci jsme vyřešili uhrazením dlužné částky a vše je tedy prozatím v pořádku. Zajímá mne zda mlžeme sepsat čestné prohlášení o tom, že se příbuzný u nás nezdržuje a že v nemovitosti ani v jejím okolí nesjou movité či nemovité věci, kterých by byl dlužník vlastníkem a samozřejmě také zda toto prohlášení má vůbec nějaký vliv na zabránění činnosti exekutora. Popřípadně zda existuje nějaký vzor tohoto prohlášení Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
čestné prohlášení v tomto případě sepsat můžete, a jestliže by se exekutor v budoucnu dostavil, pak mu jej ukažte, avšak jelikož jste příbuzní, je možné, že exekutor bude mít o jeho pravdivosti pochyby. Můžete mu proto i navrhnout, nechť se dotáže v okolí sousedů, zda zde Váš příbuzný bydlí či se pravidelně vyskytuje, aby Vaše prohlášení potvrdili.
 
Nicméně pokud Váš příbuzný nemá u Vás trvalé bydliště, není označen na zvonku,ani tuto adresu neuvedl jako korespondenční či jinak ji neevidoval jako adresu, na níž se zdržuje, měl by exekutor mít nějaký pádný důvod prokazující jeho oprávněnost do bytu/ domu vstoupit. Proto požadujte vysvětlení a dojde-li k provedení soupisu Vašeho majetku a exekutor tedy do Vašeho domu/bytu vstoupí, podejte stížnost na postup exekutora. O stížnosti a orgánech, kam je možné ji adresovat, si můžete v případě nutnosti přečíst informace v našem článku: http://www.iure.org/14/89/obrana-proti-exekucim-aneb-jake-jsou-moznosti-kdyz-se-u-dveri-objevi-exekutor
Exekutoři či jejich zaměstnanci totiž někdy činí na příbuzné nezákonný nátlak, aby dluh místo povinného uhradili.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis