Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuce+konkurz

Vloženo: 05.03.2017
Kategorie: 
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den, měla bych dotaz, zda byste mi nemohli poradit s konkurzem a exekucemi. Přítel se před 4 roky, dostal do exekuce a následně prohlášen konkurz, dodnes mu strhávají peníze, zůstává mu životní minimum. Minulý rok se konečně prodal byt draždou a ještě se má prodat pozemek, jenže to vše nějak trvá, insolvenční správkyně nám skoro nic neřekne, jen že vše pokračuje konkurzem, ale vůbec nevíme co bude dál? Až se prodá pozemek, který tedy stále nebyl nikomu nabídnut, co bude pak? Víme že dražbou se dluhy nesplatí. Pak tedy bude dále pokračovat srážka ze mzdy? Po konkurzu se zažádá o insolvenční návrh? a bude to tedy znova strhávání peněz ze mrzy? Tudíž dalších 5 let? Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
podstatou konkursu je zpeněžení majetkové podstaty dlužníka a rozvrh výtěžku mezi přihlášené věřitele (a uhrazení odměny insolvenčního správce). Jakmile k tomu dojde, konkurs bude insolvenčním soudem zrušen a insolvenční řízení tak skončeno.
 
Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zrušení konkursu mohou věřitelé podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zrušení konkursu. 
 
Funkce insolvenčního správce nekončí zrušením konkursu, i když jeho oprávnění nakládat se zbývající částí majetkové podstaty a další dispoziční oprávnění přecházejí na dlužníka.
 
Insolvenční správce je povinen ke dni zrušení konkursu uzavřít účetní knihy, sestavit účetní závěrku, splnit povinnosti uložené daňovými předpisy a předat dlužníku potřebné účetní záznamy. Dále je povinen předat dlužníkovi zbývající majetek, zajistit činnosti evidenční a odbornou správu dokumentů vzniklých z činnosti dlužníka, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, a další činnosti související se zrušením konkursu. Nevede-li dlužník účetnictví, týkají se tyto povinnosti přiměřeně jeho daňové evidence.
Po provedení všech uvedených činností insolvenční soud insolvenčního správce zprostí jeho funkce. Současně rozhodne o výdajích, které insolvenčnímu správci vznikly v souvislosti se zrušením konkursu, a o způsobu jejich úhrady.
 
Pokud bude poté Váš přítel splňovat podmínky pro oddlužení, může poté podat nový insolvenční návrh a požádat o provedení insolvence oddlužením.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis