Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

exekuce výsluhy renty-

Vloženo: 14.08.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den, prosím jak mám postupovat proti exekutorovi, který mí bral celou výsluhu.Mám šanci tohoto ex...žalovat o vrácení peněz? Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
ve svém dotazu neuvádíte, jakým exekučním způsobem byla výsluha postižena, zda postupem stanoveným pro srážky ze mzdy, nebo postižením bankovního účtu povinného, na který byla výsluhová renta zaslána.
 
První možnost má zákonnou oporu v § 299 odst. 1 písm. občanského soudního řádu, který stanoví, že ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z dávek státní sociální podpory. "Mzdou" se v tomto případě rozumí i sociální dávky, tedy i výsluhová renta.

Docházelo-li k exekučnímu postižení výsluhy přímo u jejího plátce postupem stanoveným pro  srážky ze mzdy, nesmí však být z výsluhy povinnému sražena tzv. "nezabavitelná částka".

Nezabavitelná částka se stanoví jako 2/3 součtu
- částky životního minima jednotlivce (3.410,- Kč)
 - částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný zaměstnanec žije (5.767,- Kč).

Základní nezabavitelná částka na povinného tak činí 6.118,- Kč.

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se stanoví jako ¼ z nezabavitelné částky na povinného a činí tak 1.529,50 Kč.

Celková výše nezabavitelné částky se stanoví jako součet nezabavitelné částky na povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby
 
V tomto prvním případě doporučujeme písemně sdělit exekutorovi námitky vůči způsobu, jakým prováděl exekuci postižením výsluhového příspěvku, a to s ohledem na uvedené argumenty - výsluhový příspěvek je příjmem, na který se vztahují zákonná ustanovení o srážkách ze mzdy, tedy i ustanovení o nezabavitelné částce. Neuzná-li exekutor námitky, nebo se jimi nebude vůbec zabývat, můžete podat písemný podnět k přezkoumání postupu exekutora předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu má exekutor své sídlo nebo předsedovi soudu, který exekuci nařídil. 
 
Další možnosti obrany proti neoprávněně provedené exekuci naleznete v našem článku zveřejněném na této webové adrese: 
http://www.iure.org/14/89/obrana-proti-exekucim-aneb-jake-jsou-moznosti-...

 
Byla-li  však výsluha zasílána plátcem na Váš bankovní účet a teprve až tento účet byl postižen exekucí, nemáte na nezabavitelnou částku nárok a exekucí tak mohly být postiženy veškeré finanční prostředky, které na účet dorazily (samozřejmě pouze do výše vymáhaného dluhu).
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis