Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuce - výše částky + prodej nemovitosti

Vloženo: 01.06.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Exekuce nemovitosti kvůli malé částce
Text otázky: 

Dobrý den, potřebovala bych radu ohledně pozastavení procesu exekuce. Podle veškeré dosavadní korespondence s exekutorem rodiče spláceli dluh 271 654, 83 Kč. Před pár dny jim byl ale doručen dopis, ve kterém je exekutor informuje o dražbě jejich nemovitosti určené na den 25. 6. 2014. Po telefonu rodiče požádali o sečkání, mají k prodeji hodnotnější stavební stroje, jejichž cena by tuto částku měla pokrýt. Také nabídli tyto stroje přímo exekutorovi. Ten ovšem odmítl, protože v dopisech o stavu dluhu, které rodiče dostávali, nebyla údajně částka včetně úroků a oni nakonec nedluží tolik, kolik si do teď mysleli, ale téměř 600 000 Kč. Pokud by byl pan exekutor ochotný počkat, dokázali by rodiče v blízké době splatit minimálně polovinu dluhu najednou, zbytek pak patrně ve splátkách. Pan exekutor Mika je ale nekompromisní a chce nemovitost. Je běžné neinformovat o dluhu včetně úroků? Můžete mi prosím poradit jak sepsat žádost o pozastavení procesu? Případně jaké jsou další možnosti? A nevíte proč se případem mých rodičů zabývá zrovna exekutorský úřad Klatovy, když jsou v kraji další úřady mnohem blíže? Tato vzdálenost zbytečně navyšuje náklady exekutora, které rodiče taky musí uhradit. Děkuji a zdravím

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
v současné době neplatí princip teritoriality, tj. místní příslušnosti exekutora a tedy věřitel si může vybrat exekutorský úřad, k němuž podá exekuční návrh a svěří mu provedení exekuce. Není tedy vázán bydlištěm dlužníka a z tohoto důvodu může dluh Vašich rodičů vymáhat soudní exekutor sídlící kdekoli v České republice. V současné době probíhá na toto téma mnoho odborných diskuzí a zvažuje se zavedení principu místní příslušnosti.
 
Pokud jde o Váš dotaz k úrokům z prodlení, pak v již v návrhu na nařízení exekuce musí věřitel žádat úhradu úroků z prodlení. Úroky z prodlení musí být tedy poté uvedeny na usnesení o nařízení exekuce i na veškerých exekučních příkazech vydávaných soudním exekutorem.  Pravdou však je, že na těchto dokumentech není uvedeno konkrétní vyčíslení úroku z prodlení k určitému datu, pouze jaká je jeho výše (např. 7,5 % ročně), z jaké částky a od kterého data počíná běžet. Pokud dluh nebyl uhrazen několik let, můžou pak úroky z prodlení narůst do poměrně vysoké částky. Dále v částce 600.000 Kč budou zřejmě vyčísleny i náklady exekuce (tj. náklady exekutora a případně i náklady právního zastoupení v exekuci), obvykle i náklady předchozího nalézacího (povětšinou soudního) řízení. Požádejte proto exekutora o vyčíslení, z čeho se dluh přesně skládá.
 
Pokud jde o prodej nemovitosti rodičů, pak doporučujeme podat návrh na částečné zastavení exekuce, a to v rozsahu nařízení prodeje nemovitosti s tím, že uvedete částku, která již byla do dnešního dne splacena na základě dohody o splátkách a taktéž uveďte všechny skutečnosti, které jste napsala (tj. že rodiče vlastní stroje, výši ceny strojů, pokud máte nějaký doklad o tom, že dojde k jejich prodeji, pak přiložte jeho kopii a že cena strojů je ve výši celé jistiny, který tím bude uhrazena a uveďte i, že stroje byly exekutorovi nabídnuty, avšak ten je odmítl).
 
Další možností, kterou doporučujeme využít podání návrhu na zrušení exekučního příkazu prodejem movitých věcí. K tomuto doporučujeme přečíst si náš článek: http://www.iure.org/14/89/obrana-proti-exekucim-aneb-jake-jsou-moznosti-kdyz-se-u-dveri-objevi-exekutor  V návrhu uveďte opět veškeré skutečnosti, které jste uvedli ve Vašem dotaze a přiložte kopie listin, které Vaše tvrzení dokazují.
 
 S pozdravem,
 
 Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis