Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

exekuce v insolvenci

Vloženo: 24.05.2018
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, opět Vám moc děkuji, že mi takhle odpovídáte. Takže abych si to shrnula, to že má manžel insolvenci a tím se mu zrušily exekuce, tak tedy není. Takže ať už byli nebo nebyli věřitelé přihlášeni, můžou to exekučně vymáhat po mě a to po 9 měsících, kdy byla inslovenci schválena ? Naše smlouva o zúžení SJM byla sepsána před uzavřením manželství, a vložena do seznamu po dodání oddacího listu. Je tam také jako 7. bod uvedeno, že : Veškerý nabytý majetek, stejně jako práva a závazky vzniklé jednomu z účastníků do dne uzavření manželství, netvoří společné jmění manželů. Takže ani toto není pro mě žádná ochrana ? A můžu tedy očekávat, že na mě přijde kolem 10 exekucí, kvůli kterým si manžel před manželstvím požádal o insolvenci ? Děkuji .

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
v posuzovaném případě
a) Váš manžel převzal závazek PŘED uzavřením manželství s Vámi
b) Váš manžel převzal závazek PŘED zveřejněním smlouvy o zúžení SJM v Seznamu vedeném notářskou komorou.
 
Obsahem vaší smlouvy o zúžení SJM tedy exekutor vázán není a je oprávněn ve smyslu ust. § 262a odst. 4 občanského soudního řádu ve spojení s ust. § 732 občanského zákoníku postihnout bankovní účet manželky povinného, tedy Váš účet. 
 

Váš účet však dle ust. § 732 OZ může postihnout jen do výše, která by Vašemu manželovi z Vašeho účtu připadla, kdyby došlo ke zrušení a vypořádání společného jmění manželů (to se děje ve většině případů hlavně při rozvodu manželství). Takové hypotetické "zrušení" a " vypořádání" SJM by hypoteticky provedl exekutor, který by matematickým výpočtem došel k částce, na kterou by Váš manžel měl z Vašeho účtu nárok, tedy by došel k částce, kterou by bylo možné z Vašeho účtu reálně exekučně strhnout. Obecně platí, že každému z manželů náleží při zrušení a vypořádání SJM jedna polovina společného jmění (např. stavu na účtu), teoreticky by tedy mohl exekutor postihnout polovinu prostředků nacházejících se Vašem účtu.
 

Dle našeho názoru by však exekutor mohl dokonce k vymožení závazku Vašeho manžela postihnout i další váš společný majetek, a to ten majetek, který jste nabyla za trvání manželství a který se nestal součástí (právně neexistujícího) společného jmění manželů jen pro to, že jste si s manželem uzavřeli smlouvu o manželském majetkovém režimu. Ust. § 262a odst. 3 občanského soudního řádu totiž uvádí, že exekuci lze nařídit i na majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný režim společného jmění manželů změněn. 
 
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis