Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

exekuce třetí osoby

Vloženo: 24.07.2014
Kategorie: 
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Co když exekutor neodpoví včas ve lhůtě 15 dnů na "Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu".?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
doporučujeme zaslat na exekutorský úřad stížnost na průtahy v řízení a urgenci k rozhodnutí o Vašem návrhu. Dále můžete zaslat stížnost na postup exekutora k orgánům vykonávajícím dohled nad činností exekutora, tj. na ministerstvo spravedlnosti, Exekutorskou komoru, k předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu je exekuce vedena či má exekutor sídlo, případně ji lze zaslat na všechny tyto orgány.
 
K otázkám kolem stížnosti Vám doporučujeme prostudovat si náš článek http://www.iure.org/14/89/obrana-proti-exekucim-aneb-jake-jsou-moznosti-kdyz-se-u-dveri-objevi-exekutor, zejména odstavec týkající se podnětu k dohledu. Za předpokladu, že by Vám zpožděním s rozhodnutím exekutora vznikla nějaká majetková škoda, máte právo na náhradu této škody (k tomu doporučujeme pročíst si odstavec týkající se žaloby na náhradu škody ve výše uvedeném článku).
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis