Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuce ručních vysavačů nedlužící manželce povinného, která podniká (úklidové práce)

Vloženo: 02.04.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Prosím o laskavou odpověď. Nedlužící manželce povinného bylo při exekuci zabaveno pracovní náčiní (vysavač, specielní čistič na podlahy a látky, hliníkové schůdky),které potřebuje pro výkon své prac.činnosti. Je živnostníkem - provádí úklidové práce, čištění potahů,koberců a pod.Odvezeno ihned do Přerova (p.Vrána).Obdobně zabaven i její starý počítač (minim.hodnota), který potřebovala pro vystavování faktur a vedení účetnictví.Je to vůbec možné, takto likvidovat rodiny s dětmi, kde manžel zadlužil rodinu gamblerstvím, přesto se snaží uživit sami živnostničením, nic od státu nepobírají a exekutoři jim takto vlastně znemožní se živit. Ať se pak stát diví, že sociální výdaje jsou sátle vyšší a bezdomovectví jakbysmet. Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
je-li dluh součástí společného jmění manželů, odpovídají za něj oba manželé společně a nerozdílně.
Nicméně výkon rozhodnutí (exekuce) se nemůže týkat těch věcí z vlastnictví dlužníka - podnikatele, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna (§ 322 odst. 3 občanského soudního řádu).
Doporučuji Vám podat k exekutorovi návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu s odůvodněním, že Vámi uvedené postižené věci jsou věcmi nepodléhajícími exekuci dle shora uvedeného § 322 o.s.ř.  Měla by jste exekutorovi prokázat odůvodněnost Vašeho tvrzení, např. výpisem ze živnostenského rejstříku.
Pokud návrh nepodáte včas, může dojít ke zpeněžení věci, a vyplacení peněz oprávněnému. Pokud je návrh podán, pak o něm musí exekutor rozhodnout ve lhůtě 15 dnů. Rozhodnutí kladné – vyškrtnutí – znamená vyjmutí z exekuce, rozhodnutí záporné – zamítnutí návrhu na vyškrtnutí – znamená, že věc je i nadále součástí majetku, který slouží ke zpeněžení. 
Dojde-li k zamítnutí Vašeho návrhu na vyškrtnutí věci ze seznamu, pak zbývá již jen poslední možnost, a sice podání vylučovací žaloby. Tu je nutné podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí vyškrtnutí ze soupisu, případně zamítnutí částečného. Zmeškání takové lhůty vede ke ztrátě věci. Po podání žaloby se začne celou věcí zabývat soud a na základě tvrzení a důkazů posoudí, zda věc splňuje podmínky věci nepodléhající exekuci.

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis