Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Exekuce a předmanželská smlouva

Vloženo: 19.05.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, Chtěla jsem se zeptat konkrétně na exekuci a insolvenci. Já osobně exekuce nemám , ale přítel z dřívějška , co jsem zjistila má cca 17 exekucí, s přítelem znám rok a půl a chtěli by jsme tento problém řešit, chtěla jsem se zeptat co vše obnáší insolvence co je k tomu potřeba, kolik   stojí vyřízení insolvence vč. poplatků soudu atd.  .  Přítel má adresu na úřadě. V březnu 2014 jej  navštívili , tenkrát ještě v jeho bydlišti kde byl v pronájmu  exekutoři a polepili mu nábytek, ale nic neodvezli ( nábytek byl starý a neprodejný ) , tento nábytek se odvezl na sklad protože se musel z původního bydliště vystěhovat. Poté  se nastěhoval ke mě pouze s osobními věcmi Příjmy na to aby splácel tolik exekucí a ani majetek žádný nemá pouze ten co měl v předchozím bydlišti, než jsme se seznámili. Jeho dluhy vznikly v období od r. 2000 až 2012. Týkají se převážně ZP, přestupky, dopravní podnik atd. předpokládám že částka dlužná může být 500 tis zbytek exekuce. Předpokládám , že se bude pohybovat kolem milionu.  Momentálně je na úřadu práce bez příjmu , ale od září by mohl nastoupit do firmy kde bude na HPP, tudíž by příjem měl,slyšela jsem že jde i napsat darovací smlouva na částku , která by byla jako doklad o dalším příjmu. Nevím ani dlužnou částku , kterou přítel všem věřitelům dluží nemáme ani tušení. Jelikož mám svoje vlastní platby atd, jsem matka samoživitelka  hypotéku a   nerada bych , aby mě navštívil také exekutor a domáhal se nějakého majetku , který jsem nabyla již dříve než jsem potkala přítele. Chtěla jsem se zeptat zda se exekutor může těchto věcí domáhat, když nemá přítel trvalé bydliště u mě a na všechno mám doklady na mé jméno  nebo darovací smlouvu úředně ověřenou. A ještě jeden dotaz pokud budete tak laskav a odpovíte mi: Kdybychom jsme se s přítelem chtěli vzít, a sepsali by jsme kvůli jeho exekucím předmanželskou smlouvu - kvůli rozdělení SJM před manželstvím a po dobu manželství , byla jsem informována ,že i když tato předmanželská smlouva je sepsána u notáře je to pro exekutory pouze cár papíru, a bohužel můžou na můj majetek i když dluhy vznikly před manželstvím a i když si rozdělíme SJM po dobu manželství tak půjdou po mé mzdě a mém majetku tak i tak. Je to prosím pravda???

Text odpovědi: 

Dobrý den,

je-li dlužník v úpadku, může sám podat insolvenční návrh. Dlužník je v úpadku, jestliže má
a) více věřitelů a
b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
c) tyto závazky není schopen plnit.
 

Váš přítel by mohl jako způsob řešení svého úpadku využít konkurs, při kterém dochází ke zpeněžení dlužníkova majetku a rozdělení výtěžku věřitelům, nebo oddlužení. Oddlužení se provádí buď prodejem nemovitého majetku dlužníka, nebo splátkami, při kterých je dlužník povinen během 5 let splatit alespoň 30% svých dluhů.

Insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení. Tato může činit až 50.000,- Kč.

Insolvenční návrh je nutné podat na zvláštním formuláři.

Bližší informace k insolvenčnímu návrhu naleznete buď přímo v insolvenčním zákoně (zákon 182/2006 Sb.), nebo např. v článku http://www.penize.cz/dluhy/290521-insolvence-pro-kazdeho-jak-zahajit-ins....

 

Co se týče provedení exekuce prodejem movitých věcí nacházejících se v bytě, který dlužník užívá, a které patří jiné osobě než dlužníku, odkazujeme na předchozí příspěvky v naší poradně, neboť tímto tématem jsme se v poslední době zabývali opakovaně.
Zároveň se tímto tématem zabývá též náš článek Obrana proti exekuci, který naleznete zde: http://www.iure.org/14/89/obrana-proti-exekucim-aneb-jake-jsou-moznosti-....
 

Předmanželská smlouva skutečně nemá vliv na postižení majetku ve společném jmění manželů exekucí, neboť ust. § 262a odst. 1 občanského soudního řádu stanoví, že:
"Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství."

Exekucí však nelze postihnout Váš výlučný majetek, který jste nabyla před uzavřením manželství.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis