Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

exekuce po insolvenci

Vloženo: 01.08.2017
Kategorie: 
Ostatní
Text otázky: 

dobrý den, dne 17.3.2017 mi bylo rozhodnutim ukončeno insolvenční řízení (zaplaceno 100% přihlášených pohledávek), i přes tuto skutečnost mi byl v měsíci červenci odstaven účet a prováděny srážky ze mzdy pro věřitele, který byl uspokojen v insolvenci. Exekutor tvrdí,že veřitel nepodal návrh na ukončení exekuce a proto musí i přes výše zmíněné skutečnosti exekuci provádět. Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
není nám srozumitelné, jak může být po Vás vymáhán dluh, který jste dle Vašich slov zcela uhradil v insolvenčním řízení ("100% přihlášených pohledávek"), rovněž neuvádíte, jakým způsobem bylo insolvenční řízení vedeno (zda Vám bylo schváleno oddlužení, nebo na Váš majetek nařízen konkurzú.
 
Budeme tedy předpokládat, že patříte do většinové skupiny dlužníků - fyzických osob a bylo Vám schváleno oddlužení, v rámci kterého jste uhradil např. pouze 30% přihlášených pohledávek (což je zákonné minimum pro schválení oddlužení).
 
Po splnění podmínek oddlužení je třeba, aby insolvenční dlužník požádal insolvenční soud o vydání usnesení, kterým bude osvobozen od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. 

Osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.
 
Z uvedeného vyplývá, že pokud proti Vám stále probíhá exekuce k vymožení pohledávky, která dle insolvenčního zákona splňuje podmínku pro osvobození od placení, požádejte insolvenční soud o vydání usnesení o osvobození a následně podejte k soudnímu exekutorovi návrh na zastavení exekuce a k návrhu připojte uvedené usnesení insolvenčního soudu o osvobození. Jedině tímto způsobem se vyhnete exekučnímu vymožení té části dluhu, která nebyla uspokojena v rámci insolvence.

 
Bude-li exekuce zastavena, soudní exekutor zruší všechny vydané exekuční příkazy.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis