Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuce a platební rozkaz

Vloženo: 21.05.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, byl mi doručen platební rozkaz, zamražen účet a zahájeno strhávání peněz z výplaty. Kontaktoval jsem exekutora a chtěl se s ním domluvit že bych posílal dobrovolně vyšší splátku než je strhávaná mzda, dnešním dnem jsem také odeslal první splátku (platební rozkaz mi přišel včera.) Má nyní exekutor právo mi zabavit majetek? Hrozí, že pokud neuhradím celou částku cca60tis,- do 30ti dnů, přijede sepisovat majetek a podnikne další kroky. Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

 Dobrý den,
 
exekutor může za účelem vymožení pohledávky oprávněného vydat několik exekučních příkazů a provádět tedy exekuci jedním, několika, ale i všemi způsoby, které mu umožňuje exekuční řád. Proto skutečně v případě, že byl vydán exekuční příkaz k provádění srážek ze mzdy a příkaz k přikázání pohledávky z bankovního účtu (tzv. blokace účtu), může vydat i příkaz k provedení prodeje movitých věcí a za tímto účelem provést soupis movitých věcí ve Vašem vlastnictví.
 
Exekutor však nesmí zvolit způsob, který je zřejmě nevhodný vzhledem k výši dluhu a ceny předmětu, z něhož má být splnění dluhu vymoženo. Dále zákon stanoví, že k exekuci prodejem movitých věcí by měl exekutor přistoupit teprve poté, co zjistí, že k úhradě pohledávky a jejího příslušenství nepostačuje provedení exekuce zablokovaním účtu (tj. přikázáním pohledávky), srážkami ze mzdy, správou nemovité věci nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech nebo v případě vymáhání výživného pozastavením řidičského oprávnění.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis