Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuce - Neodhlášení z VZP - Dlouhodobý pobyt v zahraničí

Vloženo: 16.11.2018
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den, já bych se Vás ráda zeptala na pár otázek co se týče exekuce pokud možno. Já jsem z ČR a žiji dlouhodobě v zahraničí. Bohužel jsem nevěděla, pokud se zdržuji mimo území ČR více než 6 měsíců , že se musím odhlásit z VZP ( vím, že neznalost zákona nikoho neomlouvá, ale určitě nejsem první a nebudu poslední). Před odchodem do zahraničí jsem měla trvalé bydliště u mých rodičů. Bohužel můj bratr, se kterým nemám velice dobrý vztah - skoro žádný vztah - a který je vlastníkem rodinného domu , mě bez mého vědomí odhlásil, takže veškerá korespondence/dopisy/oznámení atd. za celé roky chodili na Místní Městský Úřad. Když jsem byla v ČR v květnu tohoto roku, musela jsem zajít na Místní Městský Úřad vyřídit nějaké věci pro mého velice nemocného tatínka a tam mi jen tak náhodně předali dopisy od VZP a exekutora, které tam měli Bůh ví kolik let. Jednalo se o neplacení pojištění, uvalené penále a exekuce. Hned jsem kontaktovala VZP a začala řešit situaci. Jelikož já žiji v zemi, která je v EU a poctivě si platím zdravotní pojištění tady tak si VZP vyžádali doklad/potvrzení, že platím zdravotní pojištění. Tento doklad jsem obdržela od místního daňového úřadu a doložila na VZP - čekací doba byla 4 měsíce . Po obdržení tohoto potvrzení mě paní na VZP zpětně odhlásila a sdělila mi, že po doplnění do jejich systému/databáze tam budou pouze penále k uhrazení a já mám možnost si zažádat o prominutí - což jsem hned udělala a čekací doba na rozhodnutí o mé žádosti o prominutí penále je okolo 6 měsíců. V převzatých dopisech jsem měla jeden dopis/oznámení od exekutora, že je na mě uvalená exekuce od VZP z roku 2014. Bohužel po kontaktování VZP - jejich centrály - mi bylo také sděleno, že tam jsou tři exekuce a ne jenom jedna a jsou u tří různých exekutorů ( z roku 2006, 2010 a 2014). VZP mi dali všechny kontakty na exekutory a já jsem je hned kontaktovala. Tím, že platím zdravotní pojištění tady v zahraničí se výšky mého "dluhu" vůči VZP snížili. Když jsem kontaktovala všechny 3 exekutory - jejich kanceláře - tak mi sdělili, že dostali pokyn od VZP k částečnému zastavení exekuce, protože VZP ponížili částky z důvodů, že platím zdravotní pojištění tady v zahraničí - ale stále je tam částka k úhradě ( což jsou penále). Sdělila jsem exekutorům, že jsem si zažádala o prominutí penále a čekám na rozhodnutí od VZP- toto jsem všem zaslala i písemně.
Moje první otázka je co se týče nákladů na exekuci. Já jsem se trochu snažila informovat na internetu a našla jsem , že náklady na exekuci se skládají z Odměny exekutora - což je 15 procent z vymáhané částky pokud je to pod 3.000 000Kč -což je můj případ - ale moje částka/jistina se teď snížila takže jak bude exekutor počítat svoji odměnu - z té originální částky a nebo z té nové, snížené? Další je 3.500Kč - náhrada hotových výdajů plus DPH 21 procent. Také jestli jsou tam nějaké extra úroky/penále/náklady které si exekutor může naúčtovat za ty roky co exekuce běží ( já už mám penále naúčtované od VZP - což je uvedeno jako příslušenství v exekučním řízení) pokud exekuce běží několik let ( jedna z r.2006, druhá z r.2010 a třetí z r. 2014).
Další otázka - moc Vás prosím - je jelikož ta první exekuce je z r.2006 což je 12 let mohu si podat žádost o promlčení? A pokud ano kam a komu?
 
A poslední otázka je jeden z exekutorů se mnou nekomunikuje, volala jsem jeho kancelář opakovaně, řekli mi, ať jim zašlu vše na jejich emailovou adresu na podatelnu - což jsem udělala, ale neměla jsem žádnou odpověď, potvrzení atd. z jeho strany. Jak postupovat v tomto případě? Já jsem teď v procesu zakládáni Datové Schránky, protože všechny dopisy/oznámení od exekutorů a od VZP stále chodi na Místní Městský Úřad a posílají to do vlastních rukou, takže to nikdo nemůže vyzvednout kromě mě a já nežiji v ČR.
Srdečně Vám děkuji za Vaši pomoc, velice si toho Vážím.

Text odpovědi: 

 Dobrý den,
 
dle vyhlášky č. 330/2001 Sb.  je základem pro určení odměny za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky výše exekutorem vymoženého plnění nezahrnujícího náklady exekuce a náklady oprávněného.
 
Exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových výdajů v paušální částce 3 500 Kč. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, odborná vyjádření, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.
 
Překročí-li výše hotových výdajů exekutora účelně vynaložených v souvislosti s prováděním exekuční činnosti částku 3 500 Kč, náleží mu místo uvedené náhrady náhrada hotových výdajů v plné výši. Tyto náklady je však exekutor povinen prokázat.
 
Obecná promlčecí lhůta k vymožení práva přiznaného rozhodnutím orgánu veřejné moci činí 10 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo vykonatelnosti. Jakmile je ale zahájeno exekuční řízení, promlčecí lhůta se staví, tedy po dobu exekučního řízení neběží.
 
Pokud s Vámi exekutor nekomunikuje elektronickou cestou, doporučujeme mu potřebné dokumenty zaslat poštou. Pokud by i přesto na Vaše dotazy nereagoval, obraťte se na soud, který takového exekutora pověřil vedením exekuce.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis