Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

exekuce-nabytí právní moci

Vloženo: 05.03.2015
Text otázky: 

Dobrý den, exekutor poslal exekuční příkaz ke strhávání části mého platu v červenci 2014. Jedná se o dluh mého tehdy manžela,dnes exmanžela. Exekutor k příkazu nedodal potvrzení o nabytí právní moci. V říjnu 2014 jsem se rozvedla, v prosinci 2014 poslala Žádost o zastavení exekuce. Exekutor celou záležitost předal okresnímu soudu v Hradci Králové. Soud dosud nerozhodl,ale exekutor poslal v únoru 2015 potvrzení o nabytí právní moci, platné údajně od 8.1.2015. Částku mi tedy z platu strhávají i když soud ještě nerozhodl. Můj dotaz zní.....za jakých podmínek nabyde exekuční příkaz právní moci? A je možné aby nabyl právní moci ve chvíli, kdy čekáme na rozhodnutí soudu o zastavení exekuce? Děkuji předem za odpověď. 

Text odpovědi: 

 Dobrý den,
exekuční příkaz nabývá právní moci již dnem, kdy je doručen oprávněnému, povinnému a dalším osobám, kterým se podle zvoleného způsobu exekuce doručuje (v daném případě tedy Vašemu zaměstnavateli). 
Pokud jste podala návrh na zastavení exekuce až po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne, kdy Vám byla exekutorem doručena "Výzva ke splnění vymáhané povinnosti" (tuto výzvu zasílá exekutor společně s "Vyrozuměním o zahájení exekuce"), může exekutor podle exekučního příkazu exekuci provést a nemusí čekat na pravomocné rozhodnutí soudu o Vašem návrhu na zastavení exekuce. 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis