Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

exekuce na účtě

Vloženo: 06.07.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, chci se zeptat. Minulý měsíc mi přišla od banky zpráva že obdržela nařízení o exekuci a že mi blokují částku 1300 Kč a že až bude pohledávka uhrazena, blokaci zruší. Znamená to, že banka odeslala na účet exekutora požadovanou částku? Účet totiž nemám zablokovaný, jen tu částku. Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
 
jestliže banka obdrží od soudního exekutora exekuční příkaz k provedení exekuce přikázáním pohledávky z bankovního účtu, je povinna blokovat na účtu povinného částku až do výše vymáhané pohledávky (dluhu) a jejího příslušenství (tj. i nákladů řízení). Nesmí tyto peníze vyplatit dlužníku, započíst na ně své pohledávky, ani nijak jinak s nimi nakládat.
 
Banka blokuje nejen peněžní prostředky, které jsou na účtu v okamžiku doručení exekučního příkazu, ale i peněžní prostředky došlé na účet během následujícím 6 měsíců, pokud v den doručení není na účtu dostatečná částka. Banka je limitována pouze výší vymáhaného dluhu a jeho příslušenství uvedených v exekučním příkaze. Z Vašeho účtu tedy budou odeslány na účet exekučního úřadu peněžní prostředky do výše dluhu a jeho příslušenství, a to v den následující po dni, kdy je bance doručeno vyrozumění o tom, že exekuční příkaz nabyl právní moci. Je tedy možné, že částka blokovaná ve Vašem případě, je k úhradě dluhu dostačující.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis