Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuce na účet mé přítelkyně

Vloženo: 18.08.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Dobrý den. Mojí přítelkyni přišla exekuce na účet ve výši 20tisíc. Oznámení přišlo 25.7. s tím,že na uhrazení je 30 dnů od doručení. Dne 8.8. se ale částka strhla z účtu poté, co na účet dorazila má výplata. Mám nějakou šanci, že své peníze dostanu zpět pokud prokáži bance, že peníze náleží mě?Navíc i pokud by peníze byly mojí přítelkyně, nemá náhodou exekutor povinnost nechat mé přítelkyni tzv.nezabavitelné minimum?Moc děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
o výplatu tzv. nezabavitelné částky musí Vaše přítelkyně v bance požádat, upozorňujeme, že částku dostane vyplacenu pouze jednou. Při provádění exekuce postoupením pohledávky u peněžního ústavu (tzv. zablokování účtu) banka ani exekutor předem nezkoumají, zda finanční prostředky došlé na účet patří dlužníkovi nebo jiné osobě, není to ani v jejich možnostech.
 
Jestliže Vám byla stržena výplata, můžete podat tzv. vylučovací žalobu dle § 267 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Žaloba se podává k okresnímu/obvodnímu soudu, který exekutora pověřil provedením exekuce, žalobcem jste Vy jako vlastník peněžních prostředků a žalovaným je oprávněný (tj. věřitel, kterému Vaše přítelkyně dluží), nikoli exekutor. V žalobě stručně popište veškeré okolnosti, vysvětlete z jakého důvodu byla Vaše výplata zaměstnavatelem zaslána na účet přítelkyně, zda se tak dělo pravidelně a přiložte kopie důkazů prokazujících Vaše tvrzení (např. pracovní smlouvu, aby byla zřejmá výše výplaty, předchozí výpis z účtu, chodila-li výplata na účet pravidelně, platební instrukce zaměstnavateli kam má výplatu zasílat apod.). Na závěr žádejte, aby soud vyloučil částku odpovídající výši Vaší výplaty z exekuce a přiznal Vám náhradu nákladů řízení.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis