Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuce na účet manželky v případě rozděleného SJM

Vloženo: 10.11.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o pomoc. Na manžela je vedená exekuce, která byla vedena ještě před uzavřením manželství, proto jsme si nechali rozdělit jmění (máme to notářsky ověřené + byl proveden zápis do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu) v této smlouvě je ujednáno, že jsme se s manželem dohodli, že majetkový režim bude spočívat v režimu odděleného jmění. Manželovi je exekuce strhávána z platu každý měsíc (zůstává mu minimální zůstatek). Veškeré účty jsou mé a mám je uzavřené ještě za svobodna (manžel má dispoziční právo k účtům + na jeden mu chodí minimální mzda tj po stržení exekuce). Dnes mi ale účty zablokovaly (podle mě k tomu exekutor neměl právo, když máme rozdělené SJM, alespoň proto se SJM rozdělovalo aby se tomu předešlo). Chtěla bych se zeptat jak teď postupovat, zda ověřit Smlouvu o rozděleném jmění a zaslat exekutorovi (tuto smlouvu má ale exekutor k nahlédnutí v tom Seznamu, kde je uložena a kde by si měl exekutor tuto skutečnost zjistit před vydáním exekučního příkazu) a nebo zda se nějakým způsobem odvolat? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem a přáním hezkého dne, EK.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
soudní exekutor je povinen při provádění exekuce vycházet pouze z takové smlouvy o úpravě manželského majetkového režimu, která byla do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu zapsána PŘED vznikem závazku, který je exekučně vymáhán. 
 
Z Vašeho dotazu naopak vyplývá, že jste si s manželem ujednali režim oddělených jmění až PO vzniku závazku Vašeho manžela.
 
Obsahem vaší smlouvy tedy exekutor vázán není a je oprávněn ve smyslu ust. § 262a odst. 4 občanského soudního řádu ve spojení s ust. § 732 občanského zákoníku postihnout bankovní účet manželky povinného, tedy Váš účet. 
 
Váš účet však dle ust. § 732 OZ může postihnout jen do výše, která by Vašemu manželovi z Vašeho účtu připadla, kdyby došlo ke zrušení a vypořádání společného jmění manželů (to se děje ve většině případů hlavně při rozvodu manželství). Takové hypotetické "zrušení" a " vypořádání" SJM by hypoteticky provedl exekutor, který by matematickým výpočtem došel k částce, na kterou by Váš manžel měl z Vašeho účtu nárok, tedy by došel k částce, kterou by bylo možné z Vašeho účtu reálně exekučně strhnout. Obecně platí, že každému z manželů náleží při zrušení a vypořádání SJM jedna polovina společného jmění (např. stavu na účtu), teoreticky by tedy mohl exekutor postihnout polovinu prostředků nacházejících se Vašem účtu.
 
Dle našeho názoru by však exekutor mohl dokonce k vymožení závazku Vašeho manžela postihnout i další váš majetek, a to ten majetek, který jste nabyla za trvání manželství a který se nestal součástí (právně neexistujícího) společného jmění jen pro to, že jste si s manželem uzavřeli smlouvu o manželském majetkovém režimu. Ust. § 262a odst. 3 občanského soudního řádu totiž uvádí, že exekuci lze nařídit i na majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný režim společného jmění manželů změněn.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis