Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuce na plat

Vloženo: 14.08.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, dne 6.8.2014 dostal můj zaměstnavatel na mail Exekuční příkaz na srážky z platu.Dnes t.j.14.8.2014 mu přišlo také na mail Soudní rozhodntí o exekuci a formulář s otázkou,zda u něj skutečně pracuji a nemám ještě další upřednostněné dluhy.Osobně jsem si ale oficiální dopisy nepřevzala,ani jsem o nich nevěděla,protože došly na moji trvalou adresu,kde se již roky nezdržuji,a oprávněný,který podal návrh na exekuci,je majitelem bytu a věděl o tom, přesto na výše uvedenou skutečnost soud ani exekutora neupozornil.Uznávám svůj dluh,mimo částky,která je po mě vyžadována k úhradě-platbu za vyklizení bytu. Byla jsem a jsem zcela nemajetná,ale dvě movité věci-nová obývací stěna a starší funkční pračka z bývalého bydliště by bylo možné zpeněžit.Nevím s jistotou,jestli právě to oprávněný neudělal.Soudní usnesení je z 26.4.2010,které jsem si nemohla z výše uvedeného důvodu převzít,a můj zaměstnavatel vše dostal jen na mail bez právních náležitostí-razítka a podpisu.Žádný dopis od soudu ani od exekutora.Chci podat (pokud tobude možné)návrh na splácení dluhu jinak,tedy ne rovnou srážkami ze mzdy-nevím ale jakým způsobem by to bylo možné a podepíši uznání dluhu.Můžete mi prosím poradit,jak toto zjistit a formulovat,aby byl výsledek v nejvyšším možném případě kladný? Předem Vám děkuji a jsem s pozdravem

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
jestliže soud či exekutor nemá povědomí o tom, že se zdržujete na jiné adrese, zasílá písemnosti na adresu trvalého bydliště. Doručování na adresu trvalého bydliště je zcela v souladu s § 45 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Tato zákonná úprava má svůj důvod, bez ní a možnosti fikce doručení by docházelo k průtahům v soudních řízeních. Doporučujeme Vám si raději adresu trvalého bydliště změnit či zřídit u České pošty tzv. dosílku (písemnosti Vám pošta nezašle na trvalé bydliště, ale na jinou adresu, kterou uvedete, tato služba je však placená). Jinak může v budoucnu opět nastat situace, kdy nebudete vědět o tom, že probíhá soudní či jiné řízení a nebudete tedy ani moci včas reagovat. Dále můžete v rámci tohoto exekučního řízení podat k exekutorovi návrh dle § 46a občanského soudního řádu, v němž požádáte, aby Vám byly veškeré písemnosti doručovány na jinou adresu, kterou v návrhu uvedete.
 
Co se týče doručování Vašemu zaměstnavateli, pokud má datovou schránku, může mu soud či exekutor písemnosti doručovat elektronicky do této datové schránky. V ostatních případech by mělo být doručováno písemně prostřednictvím poštovního doručovatele.
 
Jestliže již došlo k nařízení exekuce, je na uznání dluhu z Vaší strany již pozdě, neboť ve prospěch oprávněného bylo vydáno pravomocné soudní rozhodnutí. Bohužel žádost o splátky či odpuštění části dluhu, případně námitky proti úhradě nákladů spojených s vyklizením bytu, soud projednává v průběhu řízení, které exekuci předcházelo. Nyní můžete exekutora požádat o splátky, avšak exekutor není povinen žádosti vyhovět. Na našich stránkách naleznete vzor, co by v takové žádosti mohlo být, popište tam Vaši situaci a pokud budete mít možnost, splácejte dluh i ve vyšších splátkách, abyste jej  co nejdříve uhradila a nenarůstaly Vám náklady.
 
Jako účastník řízení máte právo nahlížet do soudních spisů a pořizovat si z něj kopie. Nahlédněte proto nejprve do soudního spisu u exekutora, kde zjistíte, jaké soudní rozhodnutí je podkladem pro nařízení exekuce (který soud je vydal, kterého dne, číslo jednací a jaký je jeho obsah). Můžete poté nahlédnout do spisu u soudu, který rozhodnutí o vyklizení a zaplacení dluhu vydal, kde zjistíte, o čem se u soudu jednalo a jaká jsou tvrzení pronajímatele. Nebude-li ve spise nic o Vašich věcech (obývací stěna, pračka atd.), dotázejte se písemně pronajímatele, abyste zjistila, kde se nachází a mohlo dojít k jejich zpeněžení za účelem úhrady dluhu.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis