Zadávání dotazů do poradny je dočasně pozastaveno, na zaslané dotazy Vám nemůžeme odpovědět, děkujeme za pochopení!

 
 
Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v sekci Dokumenty/"Pravidla on-line poradny 2/2013" v levém sloupci, nebo po kliknutí na odkaz.
 
Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuce na nemovitost kvůli 7500 a další věci

Vloženo: 13.06.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, potřeboval poradit dnes mi přišla exekuce za 5 let starou záležitost na kterou za celých 5 let nikdo neupozornil. Je to vůbec možné? Že bez výzvy hned exekuce. Tohle jakože chápu co se stalo (jako bonus nám za pouhých 7500 dluhu zastavily chatu v hodnotě přes milion) pak den po vyzvednutí dopisu další překvapení byly vyluxovany všechny bankovní účty na moje jméno dokonce na jednom jsem se dostal z 2000 na mínus 9000 což vůbec nechápu když dluh je 7500 podle dopisu. Pak ještě jeden účet kdy bylo 3000 a taky to vybraly. Je to vůbec možné takhle se chovat? A hned vyluxovat všechny účty bez jakýchkoliv upomínek že něco dlužím jen přijde exekuce a z dlužné částky (2500) je najednou 7500 díky exekuci a ještě vyluxujou účty a zablokují nemovitost která má nesrovnatelně větší hodnotu. Jak dál postupovat? Co dělat? poraďte prosím děkuju.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
věřitel není povinen zaslat Vám před tím, než podá k exekutorovi návrh na zahájení exekučního řízení, jakoukoliv výzvu k plnění, neboť povinnost plnit dluh Vám vyplývá již z předchozího rozhodnutí (většinou soudu).

 
Na druhé straně je exekutor povinen Vám poté, kdy je pověřen exekučním soudem k provedení exekuce, zaslat v písemné podobě vyrozumění o zahájení exekuce a především výzvu k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti. Poté, kdy je Vám taková výzva doručena, máte 30 dnů poslední možnost dobrovolně dluh (a jeho příslušenství) uhradit, výhodou jsou nižší náklady exekuce.
 
Uvedené listiny je exekutor povinen zaslat Vám na adresu Vašeho trvalého pobytu. Otázkou tedy je, zda se na takové adrese zdržujete, resp. zda si na ní přebíráte poštu; pokud nikoliv, tyto listiny se k Vám nedostanou a Vy tak - svou chybou - přijdete o možnost dluh uhradit před tím, než je Vám později odečten z Vašich účtů.
 
Teprvé poté, kdy Vám marně uplyne uvedená 30 denní lhůta, může exekutor přikročit k provedení exekuce, a to některým ze zákonných způsobů provedení exekuce. Způsobů je několik, patří mezi ně i postižení Vašeho bankovního účtu, příp. nemovitosti. Exekutor může dokonce dle zákona exekuovat několika způsoby najednou.
 
Vždy však musí být zvolený způsob provedení exekuce přiměřený výši dluhu a dalším okolnostem, mezi které např. patří to, zda se na objevivších účtech dlužníka nachází prostředky k exekuci. Pokud totiž v exekučním řízení vyjde najevo, že dlužník nemá jiný majetek než nemovitost, může exekutor přistoupit k jejímu exekučnímu prodeji navzdory tomu, že hodnota nemovitosti několikanásobně převyšuje výši vymáhané povinnosti.
 
Co se týče výše Vašeho dluhu, je třeba si uvědomit, že v exekuci se vymáhá nejen "jistina", tj. původní dluh, ale i náklady předchozího (nalézacího) řízení (většinou soudního), tak i příslušenství dluhu (např. úroky z prodlení), a rovněž i náklady exekučního řízení tvořené zejména odměnou exekutora (její paušální výše činí cca 7500,- Kč).
 
Bylo-li Vám v rámci provedené exekuce strženo z Vašich účtů více, než činí celá vymáhaná povinnost, je samozřejmě exekutor povinen Vám tuto část vrátit.
 
Pokud budete potřebovat jakoukoliv informaci o probíhající exekuci, neváhejte kontaktovat exekutora, kdy máte jako účastník řízení také právo nahlížet do exekučního spisu (a zjistit tak např. kam Vám byly exekutorem zasílány veškeré dokumenty).
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis