Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

exekuce na manželce povinného

Vloženo: 16.09.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, je pravda, že § 732 zákona č. 89/2012 Sb. se může použít až na dluhy vzniklé po 1.1.2014? Pokud má manžel dluhy vzniklé před tímto datem a nevěděla jsem o nich, jak se můžu bránit? Návrh na částečné zastavení exekuce? a jako důvod v návrhu můžu uvést, že jsem o dluzích nevěděla? Mám i přesto, že se jedná o dluhy vzniklé před 1.1.2014 napsat věřiteli dopis, že jsem o dluzích nevěděla nebo by to bylo bez účinku?Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
dle § 3028 zákona č. 89/2013 Sb., nový občanský zákoník, až na v zákoně vyjmenované výjimky, platí, že dle nového občanského zákoníku se řídí až právní vztahy vzniklé po 1.1.2014. Pro dluh manželů není žádná speciální výjimka, a proto lze dovodit, že dřívější dluhy se posuzují podle předchozího občanského zákoníku.
 
Podle původního občanského zákoníku (§ 143 odst. 1 písm. b) zákon č. 40/1964 Sb.) platí, že společné jmění manželů netvoří závazky, které přesahují míru přiměřenou majetkovým poměrů manželů, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela.
 
Dopis věřiteli napsat můžete, avšak možnost obrany je bohužel velmi omezená, argumentovat lze pouze výše uvedeným důvodem, tj. v případě, že závazek, který Váš manžel uzavřel, přesahoval míru přiměřenou majetkovým poměrům a byl sjednán bez Vašeho souhlasu.
 
Podejte proto návrh na zrušení exekučního příkazu, který se týká Vás, případně podejte k soudu i žalobu na vyloučení Vašeho majetku z exekuce dle § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Žaloba se podává proti oprávněnému (věřiteli).
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis