Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuce na exekuci

Vloženo: 15.03.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, v srpnu 2016 mi byl doručen rozsudek, ve kterém mi bylo uděleno zaplatit věřiteli 25000kč. Pokud nedojde k zaplacení, přešla by pohledávka do exekuce. S právním zástupcem oné společnosti, jsem se dohodla o zaplacení jednorázové částky 10000kč a následném splácení, měsíčně 1000kč do zaplacení. Jednorázová splátka měla být na jejich kontě 20.09.2016. Peníze tam byly připsány 19.09.2016. Na to mám důkaz. Poté jsem zadala trvalý příkaz k platbě 1000kč měsíčně. Vše probíhalo, tak jak má.
Dne 26.01.2017 mi byl doručen exekuční příkaz na ten samý závazek, v plné výši, spolu s náklady na exekuci. Právní zástupce nereaguje, exekutor není k zastižení žádným způsobem.
Je toto vůbec možné? Vše mám podloženo listinami a výpisy z účtů. Přesto je mi ze mzdy strhávána určitá částka v rámci exekuce s ledna a ještě navíc po mě chtějí každý měsíc platit oněch 1000kč.
Prosím, co mám dělat? Je tento jejich postup správný? Prosím poraďte. Předem děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
pokud jste uzavřela s oprávněným (věřitelem) písemnou dohodu o splátkách dluhu přiznaného rozsudkem a nedošlo z Vaší strany k prodlení se splácením, zašlete ji soudnímu exekutorovi s návrhem na zastavení exekuce.
Bude záležet na právním posouzení exekutora (příp. exekučního soudu), zda na věc bude pohlížet striktně formálně (dluh měl být zaplacen ve lhůtě určené rozsudkem a nestalo-li se tak, je zahájení exekuce oprávněné), nebo zda přihlédne ke smluvní svobodě stran ujednat si splatnost dluhu jinak než jak uvedeno v rozsudku a návrh na zahájení exekuce bude např. považovat za rozporný s dobrými mravy.
 
Návrh na zastavení exekuce však podejte i v případě, že jste žádnou takovou písemnou dohodu s věřitelem neuzavřela a splácení bylo založeno na ústní dohodě s právním zástupcem věřitele. V tomto případě se však bude jednat o návrh na částečné zastavení exekuce, a to co do částek, které jste věřiteli uhradila přede dnem, kdy podal k exekutorovi návrh na zahájení exekuce (pozor, toto není den, kdy jste byla o exekuci vyrozuměna nebo kdy byl vydán exekuční příkaz). Částečné uhrazení dluhu samozřejmě doložte (např. výpisy z účtu).
 
O jakémkoliv návrhu na zastavení exekuce rozhodne buď exekutor, a pokud mu plně nevyhoví, je povinen takový návrh předložit exekučnímu soudu. Do doby rozhodnutí o návrhu nelze exekuci provést.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis