Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

exekuce na duchod

Vloženo: 09.01.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, mám na vás tento dotaz. Jsem již v důchodu a pobírám důchod. Před dvěma lety na mě byla uvalena exekuce a exekutor me odebral ze stanoveného důchodu dva tisíce. Zavedl jsem si u jedné banky učet a rád bych na něj nechal posílta pravidelný důchod, ale mám strach, že by exekutor tento strhával a ja bych byl bez důchodu. Proto se ptám, zda může exekutor u mého bankovního účtu odebrat mě náležijící měsíční důchod. Zatím si jej nechávám posílat na poštu.
Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

otázkou zda lze exekučně postihnout pohledávku na účtu banky, na který přichází pouze dávky důchodového pojištění krácené do výše nezabavitelné části důchodu se zabýval Ústavní soud ve svém judikátu ze dne 20.10.2016, sp.zn. IV. ÚS 121/2016.

V tomto rozhodnutí Ústavní soud uzavřel, že exekuční postižení účtu, na který jsou skutečně připisovány pouze dávky důchodového pojištění krácené do výše nezabavitelné části důchodu, bylo v projednávaném případě v rozporu s ústavně zaručeným právem na ochranu vlastnického práva dle čl. 11 Listiny základních práv a svobod, resp. na pokojné užívání majetku dle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně základních práv a svobod.

V praxi však nelze vyloučit, že Váš účet bude skutečně exekučně postižen. V takovém případě bude pouze na Vás, jako na povinné osobě, abyste prokázal, že na tento účet jsou poukazovány výlučně dávky důchodového pojištění krácené do výše nezabavitelné části důchodu, které slouží k úhradě Vašich životních potřeb, případně životních potřeb Vašich blízkých. Konkrétní posouzení věci a oprávněnost postižení bankovního účtu bude ovšem vždy záležet na konkrétních skutkových okolnostech případu.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis