Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuce na bývalého majitele našeho družstevního podílu

Vloženo: 13.05.2018
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, v roce 2015 jsme koupili družstevní podíl na byt. V dohodě o převodu se bývalý majitel zavázal, že nemá žádné dluhy vztahující se k družstevnímu podílu, že podíl není zatížen právy třetích osob a že na něj není vedena exekuce apod. K převodu došlo bez problému, bývalý majitel již není členem družstva, naopak jsme se členy stali my. Bohužel se nyní (05 18) ukázalo, že na bývalého majitele byla vedena exekuce už od roku 2010, kterou jsme bohužel před převodem neodhalili, i když jsme se o to snažili. Exekutor nyní kontaktoval družstvo a zakázal nám s podílem disponovat a vyhrožuje dražbou podílu. Má na to vůbec právo? Jak se můžeme bránit? Předem děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
pokud došlo k převodu družstevního podílu v době probíhající exekuce proti bývalému členovi BD, může soudní exekutor učinit vůči Vám námitku neplatnosti převodu, a to dle ust. dle ust. § 44a exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.). Právní účinky takové námitky nastávají již ode dne, v němž se stal převod družstevního podílu účinným, tedy ode dne, kdy byla smlouva o převodu podílu předložena bytovému družstvu. Právní účinky námitky exekutora nastanou  však jen tehdy, dojde-li jakýkoliv projev exekutora namítajího převod podílu všem účastníkům převodu podílu.

 
Pokud exekutor splní podmínku a vznese námitky proti převodu podílu vůči všem účastníkům smlouvy o převodu, stane se tím převod družstevního podílu na Vaši osobu ze zákona neplatným a členem bytového družstva se stane opět původní člen družstva - exekuční dlužník. Exekutor je poté oprávněn postihnout družstevní podíl exekucí.

 
Vůči osobě, která na Vás družstevní podíl takto neplatně převedla, můžete uplatnit nárok na náhradu škody, která Vám vznikla zaplacením kupní ceny za družstevní podíl.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis