Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuce a hodně špatna situace

Vloženo: 19.01.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, chtěl bych ze vás zeptat a popřípadě zdali mi dáte nějakou radu jak mám dále postupovat. Mám tedy pěkný oříšek
Viz. Ve zkratce popsáno
Přítelkyně je celkem složité situaci. Je momentálně na mateřské dovolené – máme spolu syna.
Ale snaží se chodit na brigády aby právě trochu vyrovnala svojí nepříznivou finanční situaci.
Z předchozích vztahu má také další dvě děti ale ty z námi nežijí její otec požádal přesčasem o svěření do péče a soud jí vyměřil výživné které poctivě platí. A na svojí vlastní rodinu se nemůže obrátit ty jí bohužel nepomůžou… spíš nechtějí
Jenže to není všechno před koncem roku 2018 jí přišel od soudu dopis, a byla odsouzena na nějaké měsíce do vězení ( podotýkám že se celá věc ještě řeší nepřišel nastup dopis a kvůli čemu to bylo tak je dohodnuta na nápravě formou splátkových kalendářů a komunikuje i ze soudem)
Myslím že není pro ní správná volba aby šla do vězení, nemá na to povahu a jak já jí znám psychicky by to neustala….a podle mého úsudku by se už asi nevrátila!!!!!
Tudíž další nemalí výdej z rodinného rozpočtu který právě vůbec není zdravý a natolik velký aby všechno pokryl. ( já jako její přítel a otec od svého syna jsem právě bez pracovního místa a veden na uradu práce, sice intenzivně hledám nové uplatnění. A aby toho nebylo málo a ona neměla problému dost tak když jsem se koukal na stránky ceecr.cz a nechal jsem si jí prověřit tak sem dostal informaci že má ještě k tomu 16 exekucí ( o kterých tedy vím a že jí i částečně strhávají ze mzdy )
Ale co mě zarazilo a chci se na to zeptat má exekutor právo z jedné exekuce náhle udělat 3
Myslím si že si s toho dotyčný exekutor udělal nechutný byznys. Asi by jako pochopil když z jedné exe nabíhají úroky z dlužné částky že si ty úroky dá do další exe ale že z těch dvou dokáže udělat 3 exekuci. A vůbec ani neinformuje že něco takového se děje. Takhle to přece muže dělat do nekonečna a na její úkor se obohacovat .

Text odpovědi: 

Dobrý den,

doporučujeme zjistit, o jaké exekuce se přesně jedná a zda je vede jeden exekutor, případně jsou exekuce vedena u různých exekutorů a zda v těchto exekucích vystupuje ten samý oprávněný nebo jsou exekuce vedené pro různé oprávněné osoby (věřitele).

Pravidla pro spojení resp. rozdělení exekučních řízení jsou upravena v ust. § 37 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád.

Dle uvedeného ustanovení platí, že se další řízení zahájené týmž oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu (ust. § 37 odst 3 exekučního řádu). Soud tedy spojí tyto exekuce v jedno řízení, aniž by bylo potřeba o spojení řízení zvlášť žádat. I v takovém případě ovšem může exekutor v zájmu hospodárnosti řízení věc vyloučit k samostatnému řízení.

Pokud tedy v případě Vaší přítelkyně budou exekuce vedené tím samým exekutorem pro toho samého oprávněného (věřitele) je potřeba nejdříve zjistit z jakého důvodu byly exekuční řízení vyloučené k samostatnému řízení. Případně může Vaše přítelkyně požádat o spojení exekučních řízení.

Složitější je situace pokud je exekuční řízení vedeno proti témuž povinnému (proti Vaší přítelkyni) u více exekutorů nebo zahájí-li další oprávněný (věřitel) u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému. V takovém případě exekuční soud tato řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení za následujících podmínek:

a) je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhaného dluhu, nebo její právní nástupce, a řízení zatím nebyla spojena (pozn: tedy pokud nedošlo k postoupení pohledávky za Vaší přítelkyní na jiného věřitele),

b) je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího částku 10.000,- Kč a

c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení podle písmene a).

Pokud v případě Vaší přítelkyně nastal některý z popisovaných případů a je splněna zejména podmínka pod písm. b) (tedy součet vymáhaných pohledávek nepřevyšuje 10.000,- Kč), může Vaše přítelkyně podat písemný návrh na spojení exekucí.
Takový návrh může podat u kteréhokoliv z exekučních soudů, který pověřil vedením exekuce některého z exekutorů.
Soud v usnesení o spojení určí, který exekutor řízení povede.
Z důvodu hospodárnosti exekučních řízení však soud návrhu na spojení exekučních řízení nemusí vyhovět.

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis