Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

exekuce

Vloženo: 04.05.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Kolik me zustane ,mam plat 21000 neprednostni pohledavky ajestli se odecita po tom co mi zustane take castka za stravu a prispevek za odbory a kolik me zustane vpripade duchodu 15700 dekuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,
způsob stanovení výše částky, která nesmí být povinnému stržena z jeho měsíční  mzdy ( (důchodu, výsluhy, příp. jiných obdobných příjmů), je upraven v nařízení vlády č. 595/2006 Sb. 
Text nařízení vlády naleznete na webové stránce Ministerstva práce a sociální věcí http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=nv595_2006.
 
 
Dle citovaného nařízení je celková nezabavitelná částka rovna úhrnu: 
- 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce (3.410,- Kč)  a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu  (5.767,- Kč), tedy jako 2/3 z částky 9.177,- Kč, což činí 6.118,- Kč (tato částka je nazývána "nezabavitelnou částkou"),
- 1/4 nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné, tedy v případě jedné vyživované osoby 1/4 z částky 6.118,- Kč, což činí 1.529,50 Kč.
Celková nezabavitelná částka se tedy stanoví jako součet nezabavitelné částky na povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby. Částka, která nesmí být povinnému sražena, se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
Ve shora uvedeném případě (1 vyživovaná osoba) by celková nezabavitelná částka tedy činila 7.648,- Kč.
 
Z čisté mzdy (důchodu, výsluhy, příp. jiných obdobných příjmů), která zbývá po odečtení celkové nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu.
 Pro přednostní pohledávky se srážejí dvě třetiny.

 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis