Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuce

Vloženo: 26.03.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den. Děkuji za odpověď. Dostal jsem jen exekuční příkaz, kde je psáno: Soudní exekutor Judr.Podkonický , provádějící exekuci na základě: usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ,č.j. 53 Nc 4392/2008-6 ze dne 7.10.2008,vydáno na základě vykonaného rozsudku č.j. .............,který vydal okresní soud v Novém Jičině dne 23.12.1998 ,ve věci exekuce oprávněného Dopravního podniku .......................... atd,atd. Nevím od kterého data se promlčecí lhůta bere. Data jsou dvě Děkuji za případnou odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

promlčecí desetiletá lhůta běží ode dne, kdy jste byl povinen podle rozsudku OS v Novém Jičíně z  roku 1998 splnit dluh. Tento den zjistíte z textu rozsudku. 

Dle Vašich informací věřitel stihl v promlčecí lhůtě podat k soudu návrh na zahájení exekuce.  Zpravidla nelze v takovém případě s úspěchem použít námitku promlčení vymáhaného dluhu. 

Nicméně dle § 112 starého občanského zákoníku (zákon 40/1964 Sb.), který se na Váš případ stále vztahuje, neběží 10 letá promlčecí lhůta ode dne kdy věřitel podal návrh na exekuci a pokračoval-li řádně v řízení (exekuci).
 

Nejvyšší soud ČR vyslovil k podmínce "řádného pokračování v řízení" následující závěry (např. ve svém usnesení pod 20 Cdo 3291/2011):

- Předpokladem stavení promlčecí doby po dobu trvání řízení a tedy neskončení promlčecí doby je,  že oprávněný subjekt řádně pokračuje v zahájeném řízení, což platí i pro řízení vykonávací. Jestliže věřitel v zahájeném řízení u soudu nebo jiného orgánu řádně nepokračuje, skončí promlčecí doba bez ohledu na to, že právo již bylo uplatněno (promlčení v těchto případech tedy běží i po dobu řízení).

- Podle ustálené judikatury soudů v zahájeném řízení řádně pokračuje i ten účastník soudního  řízení, který součinnost se soudem v řízení sám nevyvíjí, svými úkony však nebrání průběhu řízení a jeho skončení rozhodnutím soudu ve věci.

- Řádně naopak nepokračuje ten účastník řízení, který vezme žalobu zpět nebo není-li po výzvě,  poučení a ve stanovené lhůtě podání řádně opraveno či doplněno, takže v řízení není možno pro tento nedostatek pokračovat.

- Jinak je třeba otázku řádného pokračování v řízení řešit vždy podle okolností konkrétního  případu. 

V dané situaci Vám tedy doporučuji abyste nahlédl do exekučního spisu a ověřil si, zda je na  straně oprávněného splněna podmínka "řádného pokračování v řízení. Pokud byste došel k závěru, že nikoliv, podejte k exekutorovi návrh na zastavení exekuce odůvodněný promlčením vymáhaného dluhu, které bylo způsobeno právě skutečností, že věřitel v exekučním řízení řádně nepokračoval. Pokud exekutor Vašemu návrhu nevyhoví, musí věc předložit soudu k rozhodnutí.

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis