Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

exekuce

Vloženo: 08.05.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Může exekutor při požadované částce cca 24000,- Kč / kdy předmětem exekuce dlužná částka cca 13000,- + náklady řízení/zároveň nařídit srážky z platu manželky povinného, obstavení účtů taktéž manželky a nařídit zástavní právo k nemovitosti? Jak mám postupovat v případě, že požadovaná částka byla uhrazena již v 05/2013 a nařízení exekuce z 10/2014 / tato skutečnost nám nebyla sdělena/ je dle mého názoru neoprávněné. Exekutor nařídil v 05/2015 provést výše uvedené úkony. Velice děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
byla-li celá dlužná částka (tedy jistina včetně příslušenství a nákladů předchozího řízení) zaplacena před zahájením exekučního řízení, můžete podat návrh na zastavení exekuce. 
Návrh na zastavení exekuce zašle exekutor oprávněnému, který má možnost vyjádřit se k tomu, zda se zastavením exekuce souhlasí či nikoliv. Souhlas oprávněného znamená zastavení exekuce exekutorem, nesouhlas pak postoupení návrhu na příslušný soud, který bude přezkoumávat, zda nastala skutečnost, na základě níž by měla být exekuce zastavena či nikoliv – soud buď exekuci zastaví nebo návrh na zastavení exekuce zamítne.
Důvody pro zastavení exekuce upravuje § 268 občanského soudního řádu a § 55 exekučního řádu.
 
Co se týče mzdy manželky nebo jejích účtů, má se za to, že takový majetek je součástí společného jmění manželů.
Dle zákona lze nařídit exekuci srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného a přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů.  
Na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit exekuci také tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů.
 

Co se týče exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva, doporučujeme podat k exekutorovi návrh na zrušení takového exekučního příkazu. Takový návrh lze podat právě v případě, kdy exekutor vydá více exekučních příkazů a přitom jeden z nich bezpečně postihuje majetek, který bude stačit k úhradě dluhu i nákladů exekuce (mzda, účty) a je tedy na místě žádat o zrušení takového exekučního příkazu. Spolu s návrhem je nutné podat i důkazy, které dokazují tvrzené skutečnosti.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis