Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

exekuce

Vloženo: 15.12.2014
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Dobrý den, potřebuji poradit .pomoc před chvíli u nás byla exekuce zabavila mi co šlo vypáčili mi i zámek .Přitom všechno patří otci vše mám písemně ale oni mi to doslova hodili na hlavu

Text odpovědi: 

 
Dobrý den,
 
Váš otec musí podat co nejdříve, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení soupisu majetku, návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu (§ 68 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád). K návrhu by měl přiložit písemnosti (postačí kopie) prokazující jeho vlastnictví věcí. Může taktéž navrhnout výslech svědků či přiložit kopii čestného prohlášení osob, které potvrdí jeho vlastnictví. Více o tomto návrhu si můžete přečíst v našich předchozích odpovědích na dotazy z této oblasti či v článku:
http://www.iure.org/14/89/obrana-proti-exekucim-aneb-jake-jsou-moznosti-kdyz-se-u-dveri-objevi-exekutor
Exekutor je povinen o návrhu rozhodnout do 15 dnů ode dne jeho doručení. Pokud Vašemu návrhu zcela nevyhoví, musí Váš otec k soudu žalobu na vyloučení věcí z exekuce do 30 ode dne, kdy mu bude doručeno rozhodnutí exekutora.
 
Na postup pracovníků exekutorského úřadu si můžete stěžovat. I dlužník, a zejména třetí i osoby, které se provádění mobiliární exekuce účastní, mají právo na to, aby se pracovníci exekutorského úřadu k nim chovali slušně. Dle čl. 3 Pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže soudních exekutorů, je exekutor povinen se chovat slušně, čestně a poctivě a jeho projevy by měly být věcné a střízlivé a zejména nikoli vědomě nepravdivé. Exekutor by měl poučit své zaměstnance o pravidlech chování a postupu při provádění exekuce, proto lze pro jednání vykonavatele podat stížnost proti exekutorovi. Vedle stížnosti na exekutorskou komoru, máte právo podat stížnost i na ministerstvo spravedlnosti či k předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu má exekutor sídlo anebo k předsedovi soudu, v jehož obvodu byla exekuce nařízena (tj. soudu, který exekutora exekucí pověřil). Stížnost můžete podat na všechny tyto orgány.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis