Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

exekuce

Vloženo: 03.09.2014
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Obecné dotazy k exekucím
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

proc mi exekutor drzi stale penize a plat kdyz jsem svou exekuci uz splatila? diky

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
problémem může být, že schází uhradit nějakou část dluhu nebo jeho příslušenství, proto raději nejprve na exekutorském úřadě ověřte, že dluh i s příslušenstvím je skutečně uhrazen (často se stává, že povinný zapomene uhradit i příslušenství dluhu, tj. zejména náklady exekuce). Poznat to můžete i podle toho, že Vám byl doručen exekuční příkaz k úhradě nákladů exekuce (ten exekutor vydává po splacení jistiny) a v něm máte vyčísleny náklady exekuce, které je nutné taktéž uhradit.  Dokud totiž není uhrazeno opravdu vše, tj. včetně případného úroku z prodlení či nákladů nalézacího řízení a nákladů exekuce), nedojde k zastavení exekuce a odblokování účtu a platu.
 
Zkuste proto kontaktovat exekutorský úřad pro zjištění, z jakého důvodu dosud nebyl účet odblokován, případně můžete nahlédnout do spisu, kde zjistíte, jaké úkony exekutor učinil. Pokud se ukáže, že vše máte uhrazeno, pak podejte návrh na zastavení exekuce z důvodu úhrady dluhu (k tomu přiložte a zašlete také exekutorovi urgenci k ukončení exekuce. Dle § 46 odst. 8 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, je exekutor po skončení exekuce zaslat oznámení o skončení exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla udělena nějaká povinnost (např. banka, zaměstnavatel). Na základě tohoto oznámení tyto osoby provedou odblokování. Dlužníku toto oznámení být doručeno nemusí, pouze pokud o to požádáte. V zákoně není stanovena přesná lhůta, do kdy toto oznámení musí exekutor zaslat, avšak měl by tak učinit bez zbytečného odkladu, aby Vám nevznikla prodlením nějaká škoda či jste nebyla omezován na svých právech více, než je nezbytně nutné.
 
 Pokud by exekutor na Vaše dopisy nereagoval, můžete si na jeho postup stěžovat (na exekutorské komoře, na soudě, který exekuci dozoruje, případně i na ministerstvu spravedlnosti či na všech těchto místech současně).
 
 S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis