Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuce

Vloženo: 07.11.2018
Kategorie: 
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den, prosím Vás o radu. Při refinancování jsem se dozvěděla, že na manžela je podané exekuční řízení. Po náročném pátrání jsem se dozvěděla, že manžel udělal dopravní přestupek v roce 2008. Bohužel pokutu neuhradil a celý přestupek byl předán exekutorovi. S dotyčným exekutorem, nebylo možné získat žádné informace (nekomunikoval).A co bylo hlavně divné, že neměl manžel žádné srážky ze mzdy. Dle mého názoru, neudělal exekutor nic, aby manžela kontaktoval a sdělil mu, že celá záležitost byla předána exekutorovi. Kdybychom tuto věc neřešili my, tak se nám nikdo neozval. Pokutu jsme uhradili, ale jde mi o to, zda mohu žádat exekutora o odpuštění částky, kterou chce exekutor uhradit za náklady a ta činí 29.000 Kč. Kdyby nás exekutor kontaktoval hned na začátku, nemusela by částa být tak vysoká. Děkuji za radu. S pozdravem KJ

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
pokud byla exekuce proti Vašemu manželovi vedena oprávněně, tedy pokud nebylo podkladové rozhodnutí (exekuční titul) během exekučního řízení zrušen, je Váš manžel povinen dle zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) hradit náklady exekuce, mezi které patří i odměna exekutora a jeho hotové výdaje, určené dle uvedeného zákona a prováděcí vyhlášky.
 
Náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému.  Účastník řízení může podat u exekutora proti příkazu námitky do 8 dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů.
 
Vzhledem k tomu, že je exekutor povinen o zahájení exekučního řízení vyrozumět povinného a zaslat mu výzvu k dobrovolnému splnění exekuce, zároveň doporučujeme Vašemu manželovi nahlédnout do exekučního spisu, jen z něj je možné zjistit, zda exekutor svým povinnostem dostál či nikoliv.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis