Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuce

Vloženo: 28.10.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, chci se zeptat mám exekuce a chtěl bych je sjednotit dohromady a začít splácet. Prý je nebo bude zákon o tom že exekutoři budou povinni sjednotit exekuce? Každopádně s tím něco musím dělat a hledám někoho kdo mi stím pomůže. Děkuji S pozdravem.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
ke spojení exekucí dojde buď přímo ze zákona nebo na Váš návrh.
 

U prvního případu - spojení ze zákona, platí:

další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, se spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu. Pouze v zájmu hospodárnosti řízení může exekutor věc podle věty první vyloučit k samostatnému řízení.

V takových případech tedy o spojení exekucí nemusíte žádat, exekuce budou spojeny samotným exekutorem z úřední povinnosti.

V druhém případu - spojení na návrh, platí:

jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů
nebo
zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému,
exekuční soud tato řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení,

a) je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhaného dluhu (pozn: tedy pokud nedošlo k postoupení pohledávky za Vaší osobou na jiného věřitele), nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena,

b) je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího částku ve výši 10.000,- Kč a

c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení podle písmene a).

Pokud ve Vašem případě nastal některý z popisovaných případů a je splněna zejména podmínka pod písm. b) (tedy součet vymáhaných pohledávek nepřevyšuje 10.000,- Kč), můžete podat písemný návrh na spojení exekucí.

Takový návrh můžete podat u kteréhokoliv z exekučních soudů, který pověřil vedením exekuce některého z exekutorů.

Soud v usnesení o spojení určí, který exekutor řízení povede.

Z důvodu hospodárnosti exekučních řízení Vám však soud nemusí vyhovět.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis