Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuce

Vloženo: 29.08.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den. Dne 18.7.2017 mi exekutor zablokoval účet kvůli exekuci 48 000 Kč. Exekutora jsem informovala, že vzhledem k tomu, že jsem byla tři měsíce bez práce, jsem finance vyčerpala a tudíž nemohu uhradit ve lhůtě 31 dní. Požádala jsem o splátkový kalendář, který mi byl zamítnut s tím, že je to nezákonné. Dne 23.8. jsem kontaktovala exekutorskou kancelář s tím, že lhůta pro zaplacení vypršela, že peníze nemohu poslat, ale že si je můžou vzít z penzijního pojištění (jediný majetek, který mám) a že bych potřebovala do konce měsíce odblokovat konto, protože mi hrozí, že neuhradím nájem a majitel mě vystěhuje. Jak dlouho trvá, než si exekutor strhne peníze z penzijního připojištění a odblokuje mi účet? Musím se kvůli tomu znovu zadlužit? Exekutor mi neodpověděl. Děkuji za odpověď, moc mi to pomůže.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
aby mohl exekutor postihnout prostředky na Vašem účtu penzijního připojištění, musí nejdříve vydat exekuční příkaz a doručit jej všem zúčastněným, tedy Vám a penzijnímu fondu. Vzhledem k tomu, že proti exekučnímu příkazu nelze podat odvolání, měl by penzijní fond po doručení exekučního příkazu zaslat exekutorovi finanční prostředky tak, jak mu bude uloženo v exekučním příkazu.
 
Nicméně exekutor není povinen při provádění exekuce zohledňovat jakékoliv "sociální" hledisko na straně povinného, tedy např. skutečnost, že blokací účtu u banky nebude povinný schopen uhradit nájem. To ostatně vyplývá z podstaty exekuce, která je výlučně prostředkem uspokojení pohledávky oprávněného v situaci, kdy tak dlužník neučinil dobrovolně. Exekutor je rovněž povinen provést exekuci za použití všech zákonných prostředků tak, aby byla co nejdříve uspokojena pohledávka oprávněného. Ačkoliv tedy exekutor postihne exekučním příkazem i Váš účet penzijního připojištění, nemusí to nutně znamenat, že zruší exekuční příkaz vydaný k postižení Vašeho bankovního účtu.
 
Ve Vaší složité ekonomické situaci byste mohla požádat o "odklad exekuce" dle ust. § 266 občanského soudního řádu. Soud může na návrh odložit provedení exekuce, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlená exekuce mohla mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen. 
 
Do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce, nejde-li o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva.
 
Odloží-li exekutor nebo exekuční soud exekuci na návrh povinného, potom exekutor nebo exekuční soud uvede dobu, na kterou exekuci odkládá; po tuto dobu exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce. Po uplynutí doby odkladu exekutor i bez návrhu pokračuje v provedení exekuce.
 
Odklad exekuce však neznamená automatické zrušení exekučního příkazu vydaného k postižení Vašeho bankovního účtu, ale pouze to, že peněžní prostředky nemohou být z účtu zaslány exekutorovi (budou ale stále blokovány bankou) a exekutor nemůže po odkladu exekuce vydávat další exekuční příkazy k postižení dalšího Vašeho majetku.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis