Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

exekuce

Vloženo: 08.08.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dodrý den . Koupil jsem auto , převod proběhl bez problému tak jak je možné že mi přišla ,, námitka neplatnosti právního jednání '' od exekutora , jak jsem uvedl řádně převedené !, je najednou auto které sice jako že můžu používat ale nesmím např. prodat přitom dluh povinného je 20 000., kč a vlastní další dvě auta ? kde se tedy stala chyba když to ani na magistrátu nebylo podchyceno a následně jsem v podstatě poškozen ? povinný jednou nezaplatí splátku ve spl.kalendáři a jako co potom. Zajímá mě když to nevěděl ani magistrát tak jak to má vědět kupující . Nebo exekutor jedná protiprávně děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
 

pokud došlo k převodu automobilu v době probíhající exekuce proti bývalému vlastníkovi, může soudní exekutor ve lhůtě 3 let ode dne převodu automobilku učinit vůči Vám námitku neplatnosti převodu, a to dle ust. dle ust. § 44a exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.). Uvedené vyplývá ze zákonného zákazu povinného během exekuce zcizovat (zbavit se vlastnického práva) svůj majetek.

 
Jestliže povinný svou povinnost nepřevést na jiného svůj majetek poruší a exekutor využije svého zákonného práva učinit vůči novému vlastníkovi námitku, stane se tím převod automobilu na nového vlastníka ze zákona neplatným a nový vlastník osobou neoprávněnou automobil dále převést a s povinností automobil vydat exekutorovi vedoucímu exekuci na bývalého majitele. 

 
Tím, kdo porušil zákon, byl tedy povinný - bývalý vlastník. Vůči němu můžete uplatnit nárok na náhradu škody, která Vám vznikla zaplacením kupní ceny za vozidlo.
 
Dovolujeme si upozornit, že exekutor není povinen automaticky provést exekuci silničních vozidel povinného. Z toho důvodu nevydal ani exekuční příkaz, který by následně doručil Registru silničních vozidel, který by poté zamezil převodu vozidla. Bohužel Vám automobil prodal nepoctivý vlastník, který prodejem vozidla porušil zákon.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis