Zadávání dotazů do poradny je dočasně pozastaveno, na zaslané dotazy Vám nemůžeme odpovědět, děkujeme za pochopení!

 
 
Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v sekci Dokumenty/"Pravidla on-line poradny 2/2013" v levém sloupci, nebo po kliknutí na odkaz.
 
Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Exekuce

Vloženo: 10.07.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, proti mě i manželovi je vedená exekuce. Je to za jeho dluhy z doby kdy jsme nebyli spolu, on mi o nich neřekl, později na ně zcela zapoměl. Vím, zní to divně a šíleně, ale jemu zemřela manželka, chtěl spáchat sebevraždu a z tohoto stavu se během pár dní situace otočila když potkal nás a začal být šťastný, vše ostatní vytěsnil. Jsme spolu 7 let a máme tři děti. O nějakých dluzích jsem neměla ani tušení dokud jsem neobjevila na účtu blokaci na 310tis. Exekutorský úřad se s námi o tom téměř nebaví, na všechny dotazy mi odpovídají že tu nejsou od toho aby mi jakkoli pomáhali.
Chtěla bych vědět jaké máme možnosti. Jsme schopni splácet tak 10tis měsíčně.
Jsou možné nějaké splátky? Nebo na něco takového exekutoři nemusí přistoupit? Nebo jen exekuce na plat dokud se to celé nezaplatí? Bylo by to možné když je o to požádáme a majetech nechají na pokoji?
Nebráním se zaplacení, za blbost se platí, ale oni mi nedávají moc možností jak to řešit a já nemám tušení na co mám a na co nemám nárok a právo když máme oba účty zablokovaný. Navíc už nemám moc času, manžel se tak trochu spolehl že mu půjčí strýc, jen že ten teď řekl, že jeho syn má také dluhy a potřebuje vyřešit jeho. čekáním až se strýc vyjádří definitivně jsme ztratili 14 dní. Snažíme se ty peníze sehnat po známých, ale vlastně nevím ani přesnou částku neboť se jim nedá prakticky dovolat. Pořád mi automat říká že jsem v pořadí a po 10 minutách mě to vyhodí zcela.
Prosím, poraďte mi, mám nějaké možnosti? Nebo už se sesypu já. Přišla jsem k tomu jak slepej k houslím, fakt jsem o tom neměla tušení a ty tři děti potřebují zázemí a něco jíst. Děkuji moc předem.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
za dluhy, které Váš manžel převzal před uzavřením manželství s Vámi, lze dle zákona postihnout majetek v SJM - společném jmění manželů (což je veškerý majetek, který jste s manželem nabyla za trvání manželství) a z majetku vedeného na Vaše jméno lze přímo postihnout Váš bankovní účet. 
 
Takový postih společného jmění majetku nebo Vašeho účtu majetku je však možné učinit jen do výše, která by Vašemu manželovi z takového majetku (a Vašeho účtu) připadla, kdyby bylo vaše SJM zrušeno a vypořádáno. Jednoduše si to lze představit pro případ rozvodu manželství, kde ze zákona platí obecná zásada, že podíl manželů na majetku v SJM je stejný (má se za to, že každému z manželů náleží jedna polovina).
Pokud se tedy provádí exekuce pro výlučný dluh jednoho z manželů, musí provést exekutor patřičný výpočet ke zjištění, jakou částku může z účtu druhého manžela (Vás) exekuovat. To co nelze z účtu exekuovat, Vám musí být ponecháno na účtu k Vašemu použití. Pokud zjistíte, že exekutor postihl prostředky na Vašem účtu ve vyšší míře než mu dovoluje zákon, požádejte ho o vrácení neprávem stržené části.

 
Dalších možností - kromě zaplacení vymáhané částky - mnoho není. 
 
Povinný (exekuční dlužník) může sice požádat exekutora o rozvržení vymáhané částky do splátek, ale na splátkový kalendář nemá ze zákona nárok, bude vždy záležet na dobré vůli exekutora a oprávněného (věřitele).
 
Dále může Váš manžel požádat exekuční soud nebo exekutora o odklad exekuce. Soud takovému návrhu vyhoví, jestliže by se Váš manžel bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.
 
Rovněž může Váš manžel podat návrh na zastavení exekuce, pokud by průběh exekuce ukazoval, že výtěžek, kterého jí bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jejích nákladů (zejména odměny exekutora). Jde o tzv. zastavení exekuce pro bezmajetnost. Je samozřejmě potřeba návrh řádně odůvodnit, zejména uvést veškeré své majetkové poměry, tedy příjmy i výdaje.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis