Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

exekuce

Vloženo: 22.02.2017
Kategorie: 
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den! Nedávno jsem chtěl zřídit internetové připojení od společnosti O2, ale bylo mi sděleno, že ni internet nezavedou, protože jim dlužím za služby, kterých jsem si nebyl vědom, že bych využíval... Obrátil jsem se na společnost REALBOHEMIA a.s., která prí spravuje danou pohledávku. Dnes mi však přišla zpráva od REALBOHEMIA a.s., že v dané věci už probíhá exekuční řízení. Jako přílohu mi zaslali rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu. V roce 2006 jsem odjížděl dlouhodobě do zahraničí a proto jsem smlouvu na internetové připojení řádně převedl na nového nájemce bytu, ze kterého jsem se stěhoval. V období, které je uvedeno ve spisu jsem nevyužíval žádné služby společnosti O2, protože jsem žil dlouhodobě v zahraničí a uvedená smlouva na internetové připojení byla řádně převedena. O takovémto řízení jsem neměl žádnou informaci, nehledě na to, že jsem v roce 2015 opět přijel do ČR a u společnosti O2 jsem využíval služby k mobilnámu telefonu. Ve spisu je také napsáno, že uvedená skutečnost mi byla oznámena do datové schránky, kterou si nejsem vědom, že bych zřizoval a ani nevím, jak se k ní dostat. Dá se s tím něco dělat? Děkuji za Vaši reakci a přeji hezký den!

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
pokud ode dne právní moci rozhodnutí ČTÚ neuplynuly 3 roky a ode dne, kdy jste se o této záležitosti dozvěděl neuplynuly 3 měsíce, můžete požádat u ČTÚ o obnovu řízení.
Důvodem obnovy by v daném případě bylo, že  "vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování." (viz ust. § 100 odst. 1 správního řádu).
 
Dojde-li k obnově řízení a původní rozhodnutí bude zrušeno, bude to pak důvodem pro podání návrhu na zastavení exekuce. Do doby než bude rozhodnuto o Vašem návrhu na obnovu řízení, doporučujeme podat k exekutorovi návrh na přerušení exekuce.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis