Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

exekuce

Vloženo: 03.07.2013
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den. Měl bych takový dotaz. Jelikož pracuji za pracovní mzdu která činí 7800kč tak mi byl odstaven účet od exekutora. Dne 03.07.2013 mi tam přišla výplata, ale zůstatek činí 2900kč. Nebyl jsem informován a z výpisu iternetového bankovnictví je udáno bezplatný výběr 5200kč. Nechzápu zda je toto možné bez mého příkazu. Jak může exekutor vybírat z mého účtu aniž bych o tom byl nějakým způsobem informován. Snad je zákon kdy mě má zůstat snad dvojnásobek životního minyma. Nedej na to že platím výživné na dvě děti. Co mám dělat je pro toto vůbec nějaká odpověd ? Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
Omlouváme se za pozdní odpověď. Zpoždění je dáno omezenými kapacitami, které naše organizace k zodpovídání dotazů má.

Ve Vašem případě došlo k provedení exekuce formou přikázání pohledávky podle §303 a násl. Občanského soudního řádu (jde o tzv. „obstavení účtu“).

V praxi funguje tak, že peněžní ústav po doručení usnesení o nařízení exekuce zablokuje peněžní prostředky na účtu, a to až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství. Povinný (dlužník) tak ztrácí právo vybrat peněžní prostředky z účtu nebo s nimi jakkoliv nakládat.

Poté, co usnesení o nařízení exekuce nabude právní moci, banka sama (bez souhlasu povinného) provede výkon rozhodnutí odepsáním vymáhané pohledávky z účtu a připíše ji na účet oprávněného (§307/1 o.s.ř.).

Podle §304b má povinný právo na zachování částky odpovídající dvojnásobku životního minima, které v současné době činní 3410 Kč. Máte tedy právo zažádat, aby Vám byla z Vašeho účtu vyplacena částka 6820 Kč, a to podáním oficiální žádosti, kterou zašlete na adresu pobočky, u které je Váš účet veden. K sepsání této žádosti budete potřebovat znát adresu pobočky banky, číslo jednací exekučního příkazu, kterým byl učet obstaven, jméno exekutora, adresu exekutorského úřadu a číslo Vašeho bankovního účtu.

Do budoucna doporučuji změnit způsob pobírání mzdy (např. složenkou), protože pak by jako způsob exekuce přicházely v úvahu srážky ze mzdy. Jednalo by se o výhodnější postup, neboť by se zohledňovala Vaše povinnost výživného. Tato povinnost se v případě exekuce obstavením účtu nebere v potaz, peněžní prostředky jsou na něm blokovány a exekutor nezjišťuje, jakého jsou původu nebo k čemu jsou určeny.

S pozdravem,
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis