Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

exekuce

Vloženo: 03.07.2013
Kategorie: 
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den. Mám dotaz. Byla na mě uvalena exekuce pro částku 1300kč.Než jsem dostal písemné vyrozumění o exekuci tato částka byla již dávno zaplacena. Exekutor učinil částečné zastavení exekuce na tuto částku , ale stále chce úhradu nákladů spojených s exekucí ve výši 10500kč. Tyto náklady se mi zdají přemrštěné. Chtěl bych se na vás tímto obrátit jestli je nějaká právní ochrana a jak se proti tomu bránit. Předem děkuji za vaší odpověd. S pozdravem

Text odpovědi: 

Dobrý den,
z vašeho dotazu není zřejmé, zda k úhradě celé dlužné částky došlo ještě před nařízením exekuce nebo až po něm, ale před doručením výzvy k zaplacení. Pokud v době nařízení exekuce byl dluh již zaplacen, náleží exekutorovi nulová odměna s tím, že náklady exekutora na vymáhání dluhu jste povinen zaplatit pouze do doby, kdy došlo k zaplacení dlužné částky. V takovém případě můžete podat odvolání proti usnesení o nařízení exekuce do 15 dnů od jeho doručení nebo návrh na zastavení exekuce.
 
Pokud došlo k zaplacení dluhu až po nařízení exekuce, tak podle současné úpravy se v případě vymáhání pohledávky 1 300 Kč výše nákladů exekuce včetně DPH činí 10 860,- Kč.

Pokud ovšem dojde ke splnění následujících podmínek, může povinný žádat, aby byly náklady exekuce sníženy:

  1. splní vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného
    a
  2. učiní tak do 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti.

Výše snížených nákladů exekuce bez DPH by činila 3250,- Kč.
 
Z vašeho dotazu vyplývá, že na snížení nákladů exekuce máte nárok, doporučuji podat žádost o snížení nákladů exekuce (přímo exekutorovi) a do 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti uhradit zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného.
 
Pokud nebudete souhlasit s příkazem k náhradě nákladů exekuce, který obvykle bývá doručen poté, co se exekutor dozví o zaplacení dlužné částky, můžete proti tomuto příkazu podat námitky do 8 dnů od jeho doručení.

S pozdravem,
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis