Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Ex na auto, jako předmět podnikání.

Vloženo: 05.09.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, podnikám jako osvč taxi a exekutor mi chce sebrat auto, na argument, že podle osř 322 by mi auto sebrat neměl nechce přistoupit. Prposím o radu.P.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
na úvod si zopakujme obsah ustanovení § 322 odst. 3 o.s.ř. 
"Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí (exekuce) týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna." 
 
S ohledem na předmět Vašeho podnikání jsme toho názoru,  že uvedené ustanovení zákona plně dopadá na Váš případ.

 
Pokud již soudní exekutor vydal exekuční příkaz prodejem Vašeho vozidla (a doručil Vám takový příkaz), doporučujeme Vám podat návrh na částečné zastavení exekuce co do prodeje vozidla, a to s odkazem na shora citované ustanovení o.s.ř.
Písemný návrh musíte sice podat k exekutorovi (osobně do jeho "podatelny" proti potvrzení o převzetí návrhu, nebo doporučenou zásilkou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb), pokud ale exekutor sám návrhu nevyhoví, nemůže jej zamítnout a musí jej předložit soudu k rozhodnutí. Dokud není o návrhu na zastavení exekuce rozhodnuto, nelze exekuci provést,  tedy v daném případě vozidlo prodat.
Proti případnému rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na částečné zastavení exekuce je přípustný opravný prostředek (odvolání) k nadřízenému soudu.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis