Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Dovolená, dotaz č.2

Vloženo: 15.05.2017
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den. Nedávno jsem vám zaslal dotaz ohledně dovolené v tomto znění: Jsem zaměstnancem neziskové organizace, která realizuje projekt z Evropského sociálního fondu. Pro tento účel má pracovní smlouvu na dobu určitou na délku trvání daného projektu a jsem placen z tohoto projektu. Chci se zeptat, zda mám nárok na dovolenou v délce 4 týdnů, nebo 5 týdnů dle ust. § 109, odst.3, písm. d) zákona č. 262/2006 zákoníku práce.
Následně jsem od vás obdržel tuto odpověď: je-li Váš zaměstnavatel "příspěvkovou organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů", máte dle ust. § 213 zákoníku práce nárok na "dovolenou za kalendářní rok" ve výši 5 týdnů. Tento nárok máte ovšem jen tehdy, pokud jste za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Jinak byste měl nárok pouze na "poměrnou část dovolené za kalendářní rok".
Můj zaměstnavatel však trvá na tom, že má dovolená trvá pouze 4 týdny, jelikož nejsem placen právě z těchto nákladů na platy a odměny za pracovní pohotovost, které jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů", ale z finanční prostředků ESF ČR a proto nemám nárok na dovolenou v délce trvání5 týdnů dle ust. § 109, odst.3, písm. d) zákona č. 262/2006 zákoníku práce.
Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
pokud je Váš zaměstnavatel "nestátní" neziskovou organizací a náklady na provoz (např. na mzdy) tak nejsou hrazeny z veřejných prostředků (rozpočtu zřizovatele), nespadáte skutečně do skupiny zaměstnanců dle ust. § 109 odst. 3 písm. d) zákoníku práce a nemáte tak nárok na dovolenou v trvání 5 týdnů.
 
Co se týče případných nejasností ohledně výkladu pojmu "úhrad podle zvláštních právních předpisů" (viz § 109 odst. 3 písm. d) ZP), odkazujeme na výkladové stanovisko Ministerstava práce a sociální věcí (www.mpsv.cz/cs/13891), z něhož vyplývá, že takovými úhradami nejsou myšleny nenárokové dotace z evropských fondů.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis