Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Dotaz na správnost postupu exekutora

Vloženo: 16.07.2018
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den. Dne 27.06.2018 Krajský soud v Plzni ukončil mou insolvenci z důvodu splacení všech pohledávek. Dne 13.07.2018 jsem zjistil, že exekutor Mgr. M.T. nechal zablokovat na účtu mé manželky cca 150 000,-Kč. Prý dlužím nějaké bance od roku 2009. Jak mohu dlužit, když mám vše splaceno. Je postup exekutora v souladu se zákonem? Děkuji za odpověď a přeji pěkný den. Milan, Praha

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
jestliže insolvenční dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. (§ 414 insolvenčního zákona).
 
Pokud patří nyní exekuovaná pohledávka do skupiny pohledávek shora uvedených (např. se jednalo o pohledávku, která byla zahrnuta do oddlužení nebo o pohledávku, kterou si  věřitel - banka do oddlužení nepřihlásil ač tak učinit měl), požádejte insovelnční soud o vydání usnesení uvedeného usnesení  o osvobození. Toto usnesení následně doručte exekutorovi a požádejte ho o  vrácení nezákonně postižené finanční částky.
 
Než soud vydá usnesení o osvobození (pokud jej tedy již nevydal), oznamte co nejdříve exekutorovi, že exekuuje pohledávku, na kterou se vztahuje osvobození ve smyslu § 414 insolvenčního zákona (je-li tomu tak, samozřejmě).
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis